Trung Quốc cấp phép phổ tần thử nghiệm 5G, bắt tay nghiên cứu 6G

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT) Trung Quốc đã cấp các giấy phép thử nghiệm 5G trên toàn quốc cho ba nhà mạng lớn của nước này.

Nhà mạng China Unicom đã thông báo rằng họ đã được chấp thuận sử dụng dải tần số 3,5 GHz đến 3,6 GHz cho triển khai thử nghiệm 5G trên toàn quốc cho đến tháng 6 năm 2020.

Theo giấy phép, nhà mạng sẽ dần dần ngừng sử dụng tần số trong dải tần 2555 MHz - 2575 MHz mà nhà mạng này đã sử dụng cho các thử nghiệm 5G và tích cực trả lại cho Bộ Công nghiệp và CNTT.

Trong khi đó, nhà mạng China Telecom đã được chấp thuận sử dụng dải tần từ 3,4 GHz đến 3,5 GHz cho các đường riêng của mình và sẽ trả lại phổ tần 2635 MHz - 2655 MHz trong cùng khung thời gian.

Phổ trả về có thể sẽ được giao lại cho nhà mạng lớn nhất thị trường China Mobile, đã được phê duyệt sử dụng phổ trong các dải tần 2515 MHz - 2675 MHz và 4800 MHz - 4900 MHz cho các thử nghiệm 5G trên toàn quốc. Phổ tần 2,5 GHz sẽ bao gồm các tần số được trang bị lại từ nhóm phổ TD-LTE của China Mobile.

Trong một tuyên bố, MIIT cho biết họ tin rằng sự phân chia phổ tần giữa ba nhà mạng do nhà nước sở hữu là công bằng.

Dù đang tiến hành thử nghiệm  5G, song Trung Quốc đã sẵn sàng hướng về phía trước tới 6G với việc bắt đầu nghiên cứu  6G vào tháng 3 và hy vọng sẽ thương mại sớm nhất vào 2020, tờ South China Morning Post cho biết. Công nghệ 6G dường như chưa thể thương mại cho đến năm 2030.

Khái niệm của 6G dường như còn xa với, song các chuyên gia kỳ vọng tốc độ  sẽ đạt mức  1Tbps. Các nhà nghiên cứu đã đạt được tốc độ 1 Tbps qua các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Người đứng đầu nhóm công tác 5G của Bộ Công nghiệp và CNTT Trung Quốc  Su Xin cho với báo chí trong nước biết rằng 6G sẽ có những bước tiến trên ba lĩnh vực như 5G đã mang lại - băng thông được cải thiện, độ trễ ít và vùng kết nối rộng.

Nếu 6G có thể phân phối tốc độ tiềm năng thì nó sẽ cách mạng hóa kiến trúc của cả hai mạng có dây và không dây, ông cho biết.

Quế Lâm

Tin nổi bật