Triển lãm 10.000 cuốn sách kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong không khí vui tươi của những ngày đầu Xuân năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm sách Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam chiều ngày 2/2/2020, tại Thư viện quốc gia Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng và các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Thứ trưởng Bộ TTTT Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: Cách đây 90 năm, vào mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta.

Ngay từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành vận động cách mạng, những cuốn sách, tài liệu đầu tiên đã trở thành vũ khí sắc bén trong việc tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân đứng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc.

Cuốn sách "Đường Kách mệnh" của đồng chí Nguyễn Ái Quốc được in vào năm 1927 là cuốn sách cách mạng đầu tiên do chính những người thợ in Việt Nam làm ra bằng những phương tiện hết sức thô sơ, đã trở thành cẩm nang cách mạng cho lớp cán bộ đầu tiên của Đảng.

Trong thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, sách báo Cách mạng đã góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc, kêu gọi toàn dân đứng lên giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Cách mạng tháng Tám thành công đã đưa nước ta vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 10/10/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 122/SL thành lập Nhà in Quốc gia - Cơ  quan quản lý và trực tiếp thực hiện việc in ấn, xuất bản và phát hành sách báo, tài liệu trong cả nước.

Với vai trò là một bộ phận của công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định: trong gần 70 năm qua hoạt động xuất bản đã trực tiếp góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Triển lãm sách góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khẳng định niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng đi thăm các trưng bày sách kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Tại không gian Thư viện quốc gia Việt Nam, Triển lãm sách sẽ trưng bày khoảng 10.000 cuốn sách được xuất bản qua các thời kỳ, nhằm thông qua nội dung sách trưng bày, giới thiệu một cách tổng quan về quá trình thành lập Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế và công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Trong thời gian diễn ra Triển lãm từ ngày 02/02 – 09/02, ngoài khu vực trưng bày chính của Triển lãm, các nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; Lý luận Chính trị; Công an nhân dân; Quân đội nhân dân; Thông tin và Truyền thông; Trẻ tổ chức các khu trưng bày sách; các sự kiện giới thiệu sách mới chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; giao lưu, tọa đàm giữa tác giả với bạn đọc.

Trong khuôn khổ Triển lãm, Nhà Xuất bản TTTT sẽ tổ chức buổi Tọa đàm đầu tiên trong chuỗi các hoạt động giới thiệu sách, giao lưu tác giả tác phẩm và báo cáo chuyên đề tổ chức tại khu trưng bày Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Diễn giả của buổi toạ đàm GS. Phong Lê, Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra vào lúc 9h ngày 3/2/2020.

Nội dung chính của buổi Tọa đàm sẽ giới thiệu 3 thời điểm cơ bản của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp văn hóa - văn học nghệ thuật Việt Nam thế kỷ XX.

 Minh Anh

Tin nổi bật