Triển khai tiếp nhận, trả hồ sơ hành chính cho Bảo hiểm xã hội trên toàn quốc

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) sẽ triển khai trên toàn quốc nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) Việt Nam.

Chiều nay 20/12, Tổng công ty BĐVN và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Nguyễn Thị Minh và  Phó Tổng giám đốc BHXH Trần Đình Liệu đã tham dự lễ ký.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồ và Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Nguyễn Thị Minh chứng kiến Lễ ký

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh hai đơn vị đã có sự hợp tác lâu dài và sẽ tiếp tục nỗ lực trong thời gian tới, giúp người dân đơn giản hóa các thủ tục, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả.

Cũng tại buổi Lễ, ông Đỗ Ngọc Bình, Chủ tịch HĐTV cho biết hai bên sẽ giao trách nhiệm cho tất cả các đơn vị của hai đơn vị trên mạng lưới triển khai thực hiện tiếp nhận, chuyển phát các hồ sơ liên quan đến  các tổ chức, cá nhân trong quá trình giao dịch BHXH trong toàn quốc. BĐVN đã từng cung cấp dịch vụ gần và tương tự như vậy. Trên cơ sở Hợp đồng nguyên tắc này, hai đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng cao hơn nữa trách nhiệm hơn nữa về chất lượng dịch vụ cung cấp, và tiếp tục đầu tư đáp ứng các yêu cầu nguyên tắc đã nêu trong Hợp đồng

BHXH và Tổng công ty BĐVN đã có bề dày hợp tác trong huy động dịch vụ công, tham gia vào các quá trình cải cách hành chính, phục vụ tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm, đặc biệt trong lĩnh vực giao nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Từ năm 2014, theo sự chỉ đạo của BHXH và Tổng công ty BĐVN, BHXH các tỉnh, thành phố và Bưu điện cùng cấp đã ký và thực hiện các hợp đồng cung ứng dịch vụ bưu chính chuyển phát trong lĩnh vực này đã thu được những kết quả đáng khích lệ, vừa hỗ trợ cho tổ chức giảm chi phí, thời gian bảo hiểm vừa giải quyết khó khăn về nhân lực của cơ quan BHXH.

Việc nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại các điểm phục vụ của Bưu điện hoặc tại địa chỉ mà tổ chức, cá nhân yêu cầu. Cơ quan có thẩm quyền phải bố trí người tiếp nhận hồ sơ và tiền phí, lệ phí (nếu có) do bưu điện chuyển đến. 

Ngọc Mai

Tin nổi bật