Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng chính sách KHCN quốc gia

(ICTPress) - Hôm nay (3/2), Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phong, nguyên Bộ trưởng Bộ KHCN giữ chức Chủ tịch Hội đồng chính sách KHCN quốc gia. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ông Hoàng Văn Phong.

Ông Hoàng Văn Phong hiện cũng đang là Phái viên tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực KHCN.

Hội đồng chính sách KHCN quốc gia là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển KH&CN Việt Nam.

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về chính sách, cơ chế quản lý, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển KH&CN, đồng thời chủ động đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

Trước khi ông Hoàng Văn Phong được bổ nhiệm, ông Đỗ Trung Tá, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về CNTT giữ chức Chủ tịch Hội đồng.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định về việc ông Đào Văn Hưng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), về nhận công tác tại Bộ Công Thương. Nhiệm vụ cụ thể của ông Đào Văn Hưng sẽ do Bộ trưởng Bộ Công Thương phân công.

 Minh Anh

Tin nổi bật