Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ TT&TT

Bộ TT&TT đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại ông Phan Tâm giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT.

Chiều ngày 09/12/2020, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ TT&TT và các đơn vị có cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Tại Hội nghị, Bộ TT&TT đã công bố Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại ông Phan Tâm giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT. Thời gian bổ nhiệm tính từ ngày 19/11/2020.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại đồng chí Phan Tâm

Cũng tại Hội nghị, Bộ TT&TT cũng đã công bố các quyết định về cán bộ, gồm: Quyết định số 2158/QĐ-TTG ngày 7/12/2020 về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Minh Sơn, Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ TT&TT;

Quyết định số 2159/QĐ-BTTTT ngày 07/12/2020 về việc giao nhiệm vụ cho ông Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT phụ trách điều hành Viện Chiến lược TT&TT- Bộ TT&TT. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao các quyết định cán bộ cho các ông Nguyễn Minh Sơn, Trần Minh Tuấn

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chúc mừng ông Phan Tâm được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Việt Nam đã xác định trở nên hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045 và con đường để tiến tới mục tiêu đó là khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, trong đó KHCN, cách mạng công nghiệp chủ yếu là công nghệ số sẽ làm đổi mới các mô hình.

Theo đó, Thứ trưởng Phan Tâm có trách nhiệm lớn khi phụ trách lĩnh vực xây dựng, phát triển lực lượng các DN công nghệ số Việt Nam để thay đổi Việt Nam, đưa Việt Nam trở nên thịnh vượng, hùng cường.

"Chuyển đổi số không có DN công nghệ thì không thể thành công. Trong riêng năm 2020, dù Covid-19 nhưng đã có thêm 15.000 DN công nghệ số. Chiến lược Make in Vietnam cũng đã đạt được những kết quả rất lớn", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Vừa qua, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị - Triển lãm trực tuyến thế giới số (ITU Digital World) 2020 thành công. Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong khu vực ASEAN và Việt Nam sẽ có trách nhiệm dẫn đầu ASEAN trong lĩnh vực ICT. Bộ trưởng yêu cầu Thứ trưởng Phan Tâm - phụ trách lĩnh vực hợp tác quốc tế của Bộ, phải thúc đẩy lĩnh vực này theo hướng phát triển mới.

Giao nhiệm vụ cho Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Nguyễn Minh Sơn, Bộ trưởng cho biết Vụ Kế hoạch Tài chính có trách nhiệm ngày càng lớn và trọng trách. Vụ hiện nay có thêm nhiều nhiệm vụ, yêu cầu mới. Các đơn vị trong Ngành đang rất cần các cơ chế, chính sách tài chính mới để phát triển, phù hợp với thị trường. Theo đó, Vụ Kế hoạch Tài chính phải xây dựng được các cơ chế, chính sách tài chính để Ngành phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Giao nhiệm vụ cho Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược TT&TT Trần Minh Tuấn, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Viện Chiến lược TT&TT phải xây dựng được các chiến lược khả thi cho các lĩnh vực của ngành phát triển. Muốn thực hiện được điều đó, Bộ trưởng yêu cầu cần phải xây dựng chiến lược của Ngành khả thi cho từng tỉnh, cho từng bộ.

Bộ trưởng cho rằng các bộ, các tỉnh đang thực hiện xây dựng chương trình chuyển đổi số của bộ, tỉnh mình thì Viện Chiến lược TT&TT là đơn vị có kinh nghiệm phải hỗ trợ các bộ, tỉnh. Viện cần hỗ trợ, tư vấn, xây dựng chiến lược phát triển các lĩnh vực TT&TT theo cách làm mới.

Nguồn: ictvietnam.vn

Tin nổi bật