Phát động ủng hộ người nghèo, an sinh xã hội năm 2018 trong toàn ngành TTTT

Ngày 11/10/2018, tại Hà Nội, Bộ TTTT đã tổ chức Lễ phát động Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình an sinh xã hội năm 2018. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ TTTT cùng các đồng chí Thứ trưởng Bộ TTTT, Công đoàn TTTT và đông đảo cán bộ, người lao động TTTT đã tham dự Lễ phát động.

Quyền Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng ủng hộ tại Lễ phát động
Các đồng chí Thứ trưởng Bộ TTTT ủng hộ tại Lễ phát động

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Trần Văn Sỹ, Phó Chủ tịch Công đoàn TTTT nhấn mạnh trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công cuộc xóa đói giảm nghèo, hàng năm, hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát động của Bộ TTTT và Công đoàn TTTT, cán bộ công nhân viên chức lao động ngành TTTT với tinh thần tương thân, tương ái đã tự nguyện đóng góp hàng chục tỷ đồng, tích cực ủng hộ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, xóa đói giảm nghèo, khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão, lũ….

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, hàng năm cả nước đã xây dựng và sửa chữa được hàng chục ngàn căn nhà cho hộ nghèo, giúp đỡ hàng chục triệu lượt hộ nghèo về vốn, tư liệu sản xuất và giúp đỡ cứu đói, chữa bệnh, hỗ trợ hàng ngàn phòng học, nhà văn hóa, trạm y tế, cầu dân sinh… Các hoạt động đóng góp đó đã thể hiện trách nhiệm xã hội và tính nhân văn cao đẹp của ngành TTTT.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Công đoàn TTTT Trần Văn Sỹ cho biết hiện cả nước ta vẫn còn hơn 1.600 triệu hộ nghèo, và hơn 1,3 triệu hộ cận nghèo, đồng bào ta ở các vùng bị thiên tai, nhiều người không may gặp rủi ro, cuộc sống rất khó khăn, đang phải cố gắng chật vật để ổn định cuộc sống và vươn lên thoát khỏi đói nghèo, rất cần được sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về việc ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” và Chương trình An sinh xã hội năm 2018, cùng “Cả nước chung tay vì người nghèo” nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17/10 – 18/11/2018, Ban Thường vụ Công đoàn TTTT Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động – đoàn viên công đoàn trong toàn hệ thống công đoàn của Ngành phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam và Truyền thống nghĩa tình của Ngành TTTT, tiết kiệm một ngày lương của mình để góp phần sẻ chia, giúp đỡ cho đồng bào nghèo khổ, gặp rủi ro trong cuộc sống, có thêm cơ hội thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đông đảo các cán bộ ngành TTTT tham gia ủng hộ

Thay mặt Công đoàn TTTT, Phó Chủ tịch Trần Văn Sỹ đề nghị lãnh đạo chuyên môn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Ngành tích cực phối hợp, tạo điều kiện cùng tổ chức Công đoàn các cấp vận động công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình quyên góp ủng hộ tích cực, đề ngành TTTT kịp thời chuyển tới Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình an sinh xã hội năm 2018.                    

 Lan Phương/ictvietnam.vn
Tin nổi bật