Phấn đấu đến 2015, 100% giáo viên được cung cấp máy tính giá rẻ

(ICTPress) - Ngày 4/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký thông báo về Chương trình máy tính giá rẻ kết nối băng rộng cho giáo viên, học sinh và đối tượng chính sách.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các doanh nghiệp và các tổ chức liên quan hoàn thiện nội dung dự thảo Chương trình máy tính giá rẻ, trình Chính phủ trước ngày 31/10/2011. Hai Bộ sẽ tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, nhu cầu sử dụng máy tính cũng như khả năng chi trả của giáo viên, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác, từ đó xác định quy mô của Chương trình và lộ trình triển khai thực hiện.

Phấn đấu đến năm 2015, Chương trình này sẽ cung cấp máy tính giá rẻ tới 100% số giáo viên trong cả nước.

Ảnh minh họa: tintuc.me

Chương trình có thể triển khai nhiều giai đoạn. Trước mắt tập trung vào đối tượng giáo viên, học sinh, sinh viên. Ở giai đoạn tiếp theo, có thể mở rộng dần ra các đối tượng là công chức, viên chức, các hộ gia đình.

Bộ TT&TT nghiên cứu, xây dựng chi tiết cấu hình cũng như giá thành máy tính, đảm bảo máy tính có cấu hình đáp ứng tốt nhất nhu cầu giảng dạy, học tập và giải trí phù hợp với từng đối tượng sử dụng, đồng thời có giá phù hợp với khả năng chi trả.

Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng là các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở được ưu tiên sử dụng để giảm giá thành và khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu và phát triển phần mềm mã nguồn mở.

Chính phủ khuyến khích và sẽ có chính sách hỗ trợ thích hợp đối với các tập đoàn, các doanh nghiệp công nghệ thông tin chủ động nghiên cứu, đề xuất các chương trình, dự án sản xuất và cung cấp sản phẩm công nghệ thông tin giá rẻ phục vụ cộng đồng và xã hội.

Về nguồn kinh phí thực hiện, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất nghiên cứu cơ chế tài chính và ngân sách cho Chương trình cũng như chính sách hỗ trợ cho các đối tượng tham gia Chương trình từ Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích và các nguồn vốn khác.

Linh Hoàng

 

Tin nổi bật