Ngành TT&TT đẩy mạnh và triển khai sâu rộng ứng dụng CNTT trong năm 2012

(ICTPress) - Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định năm 2012, Ngành sẽ chú trọng triển khai sâu rộng ứng dụng CNTT và Chính phủ điện tử từ Trung ương đến địa phương; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào mọi hoạt động phát triển kinh tế, xã hội.

Năm 2011, Ngành TT&TT tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị trí và vai trò trong hệ thống chính trị và nền kinh tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Năm 2012 có ý nghĩa quan trọng, là năm thứ 2 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, triển khai kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội (2011 - 2015). Nhân dịp đầu Xuân, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã chia sẻ về những nét nổi bật trong kế hoạch của Bộ TT&TT trong năm 2012 để phát triển toàn diện sự nghiệp TT&TT.

PV: Thưa Bộ trưởng, trong chương trình công tác trọng tâm năm 2012 của Bộ, lĩnh vực nào sẽ được chú trọng phát triển?

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Năm 2012, Ngành sẽ chú trọng triển khai sâu rộng ứng dụng CNTT và Chính phủ điện tử từ Trung ương đến địa phương; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào mọi hoạt động phát triển kinh tế, xã hội. Trong công tác quản lý nhà nước, ứng dụng CNTT sẽ được đẩy mạnh tại các mặt:

- Thay đổi phương thức triển khai công việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, thay giao dịch dạng văn bản giấy bằng giao dịch điện tử;

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý bằng việc đổi mới phương thức giao dịch với người dân, doanh nghiệp như cấp thẻ, kê khai thuế... qua mạng Internet. Những ứng dụng CNTT này cho phép nhân dân tiếp cận dịch vụ công tiện ích nhất, giảm chi phí và tiêu cực, thời gian tới cần phải nhân rộng.

- Tiếp tục phát triển Cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã xây dựng cổng thông tin điện tử, tăng được hiệu quả giao tiếp với người dân, nâng cao vai trò của người dân trong xây dựng thể chế thông qua việc đăng tải các dự thảo văn bản quản lý nhà nước để lấy ý kiến nhân dân, phát huy được trí tuệ của toàn dân. Các cổng thông tin điện tử cũng quảng bá thông tin về đất nước, con người, môi trường đầu tư của Việt Nam để các tổ chức, cá nhân nước ngoài tiếp cận, qua đó thu hút được đầu tư phát triển kinh tế, xã hội.

PV: Thưa Bộ trưởng, trong năm 2012, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp trong ngành tái cơ cấu như thế nào?

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Bộ TT&TT sẽ tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, CNTT đổi mới cơ cấu bằng việc nâng cao tính tự chủ, năng động, sáng tạo; xây dựng tiêu chí quản trị doanh nghiệp hiện đại, công khai, lành mạnh, minh bạch hóa; doanh nghiệp viễn thông cần xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh tập trung vào một số ngành chính trong lĩnh vực viễn thông để nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ; phát triển công nghiệp CNTT, sản xuất phần mềm, từng bước giảm nhập khẩu; xây dựng những tập đoàn viễn thông mạnh phục vụ quốc phòng, an ninh; tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cùng phát triển.

PV: Bộ trưởng nhận định về sự phát triển Internet thời gian vừa qua như thế nào?

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Trong những năm qua, Internet phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, trở thành một thách thức với truyền thông kiểu truyền thống vì nó giúp tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng. Internet mang lại khả năng giao lưu quốc tế, phát triển tự do cá nhân, tạo cơ hội học tập. Tuy nhiên, Internet cũng có những mặt tiêu cực như chứa thông tin xấu, độc hại, trái thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến an ninh đất nước. Để khai thác hiệu quả Internet, nhà nước đã có nhiều chế tài hạn chế tác hại của Internet đối với người dân. Bộ TT&TT xác định quản lý không phải là kìm hãm phát triển mà là hạn chế tác hại, phát huy mặt tích cực. Năm 2012, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy tiêu biểu là Luật An toàn thông tin số, xây dựng dự án quản lý thông tin trên Internet; phối hợp với các bộ, ngành phát huy thế mạnh của tất cả các cơ quan báo chí để tuyên truyền những lợi ích của Internet, nâng cao nhận thức về mặt trái của Internet; đấu tranh chống lại luận điệu sai trái trên Internet.

PV: Thưa Bộ trưởng, Bộ sẽ có biện pháp gì để đảm bảo an toàn thông tin số trong năm 2012?

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Năm 2011, việc đảm bảo an toàn thông tin số chưa cao, đã xuất hiện nhiều vụ tấn công vào các website nổi tiếng trong nước. Năm 2012, Bộ sẽ tập trung nghiên cứu, đưa ra các giải pháp hiệu quả thực hiện quản lý an toàn thông tin số như tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ phận đảm bảo an toàn thông tin, hoàn thiện chế tài quản lý Internet; nâng cao nhận thức của người dân, đội ngũ khai thác, sử dụng Internet về bảo đảm an toàn thông tin số.

PV: Nhân dịp Xuân mới, Bộ trưởng có thông điệp gì gửi tới cán bộ công chức viên chức toàn ngành TT&TT?

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Năm 2012 là năm có nhiều khó khăn, thách chức nhưng tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, bản lĩnh trí tuệ của nhân dân, truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng ta sẽ đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, đạt được mọi mục tiêu đề ra. Tôi tin tưởng ngành TT&TT sẽ được nhân dân ủng hộ. Tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới mọi cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành TT&TT và nhân dân cả nước.

PV: Vâng, xin cảm ơn Bộ trưởng. Chúc Bộ trưởng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Thúy Hòa (thực hiện)

(Theo Bộ TT&TT)

Tin nổi bật