Năm 2011 Bưu chính bắt đầu “hoàn hồn”

(ICTPress) - “Năm 2011, Bưu chính bắt đầu hoàn hồn và đứng trên đôi chân của mình”, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT Phạm Long Trận cho biết tại Hội nghị Triển khai công tác 2012 của Tổng Công ty Bưu chính (VNPost) sáng nay 9/1 tại Hà Nội.

Ảnh: TH

“Năm 2011 đã thực hiện được một số công việc độc lập để đến năm 2013 tách ra hoạt động tích cực. Thời gian “hoàn hồn” của Bưu chính như vậy là 4 năm, và năm 2011 đã tìm thấy đường đi, đặc biệt là 6 tháng cuối năm 2011 thể hiện qua một số đơn vị điển hình như Bưu điện Bình  Dương, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội...”, Chủ tịch Phạm Long Trận đánh giá.

Theo tổng kết của VNPost tổng doanh thu phát sinh năm 2011 đạt 7.520 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch. Nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát đạt 1.9555 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng khá (15% so với năm 2010) trong điều kiện thị trường còn khó khăn và cạnh tranh khốc liệt, góp phần nâng cao tỷ trọng doanh thu thuần bưu chính trong tổng doanh thu tính lương. Trong đó, doanh thu dịch vụ bưu phẩm đạt 744 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2010; doanh thu dịch vụ chuyển phát nhanh VExpress và đại lý bưu gửi đạt 356 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2010…

Doanh thu các dịch vụ tài chính bưu chính đạt 830 tỷ đồng bằng 73% so với năm 2010. Trường hợp loại trừ yếu tố biến động của việc chuyển đổi dịch vụ tiết kiệm Bưu điện, doanh thu dịch vụ tài chính bưu chính đạt 452 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2010.

Doanh thu dịch vụ chuyển tiền, điện hoa đạt 285 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2010. Doanh thu dịch vụ tiết kiệm Bưu điện đạt 437 tỷ đồng, trong đó đại lý dịch vụ ngân hàng đạt 59 tỷ đồng, tăng 11%. Doanh thu dịch vụ đại lý bảo hiểm đạt 52 tỷ đồng, tăng 48%.

Các dịch vụ thu hộ, chi hộ tiếp tục có mức tăng trưởng cao (117%) so với năm 2010. Số lượng giao dịch đạt 5,8 triệu giao dịch, với số tiền thu hộ là 4.719 tỷ đồng.

Doanh thu các dịch vụ hợp tác viễn thông - CNTT đạt 2.979 tỷ đồng, giảm 7% so với thực hiện năm 2010. Trong đó thu cước thuê bao giảm 29% dịch vụ viễn thông tại giao dịch 38%, bán SIM thẻ tăng 1%, hòa mạng thuê bao giảm 24%; các dịch vụ đại lý viễn thông khác giảm 69%.

Các dịch vụ khác doanh thu đạt 436 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2010. Trong đó doanh thu chủ yếu bán sản phẩm, hàng hóa đạt 225 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52%. Tuy nhiên, đa số các dịch vụ do đơn vị chủ động triển khai, mô hình kinh doanh chưa hoàn thiện, chưa có sự quản lý điều hành chung nên phạm vi, quy mô còn hạn chế.

Đạt được những kết quả khích lệ ban đầu, tuy nhiên, Chủ tịch Phạm Long trận lưu ý tâm lý nhờ vả của bưu chính vẫn rơi rớt. Mọi hoạt động hiện nay phải được quyết định bằng thị trường. Còn nhiều loại hình dịch vụ bưu chính cần khai thác để sống bằng nghề của chính mình. Bưu chính là “người nội trợ của nhân dân”, phải làm “thượng vàng hạ cám”, ông Trận đề nghị và nêu ví dụ, những công ty, doanh nghiệp lớn gửi 1 năm không biết bao nhiêu bưu phẩm, bưu chính phải lặn lội đi vào, làm sao để họ hợp tác làm ăn với mình. Cái gì họ cần là phải làm được và phải làm tốt hơn. Viễn thông không bỏ rơi nếu Bưu chính làm tốt. Bưu chính không nên chỉ chờ thu cước, mà cần phát triển các dịch vụ khách hàng cần.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cụ thể hơn về việc xác định dịch vụ bưu chính chuyển phát của VNPost trong năm 2012 được xác định là dịch vụ lõi nhưng mức độ đề ra tăng trưởng còn ít so với đề ra cho bán lẻ. Thứ trưởng cho biết năm 2012 thị trường viễn thông sẽ không tăng trưởng nhiều. Các dịch vụ viễn thông sẽ chững lại, bão hòa, đây là thời gian chuyển sang các dịch vụ data, 3G, điều này tác động đến kinh doanh sim thẻ nên VNPost phải có cơ chế kinh doanh linh hoạt để bù đắp cho sự thay đổi về nhu cầu thị trường.

Thứ trưởng cũng đề nghị VNPost: khẩn trương trình dự án chia tách khỏi VNPT để kinh doanh độc lập. VNPT phải trình ngay từ đầu năm để tiếp tục đổi mới để có kế hoạch bền vững cho các năm tiếp theo không thì năm nào biết năm đó; Đẩy mạnh chương trình chất lượng và quan tâm đến vấn đề nguồn nhân lực. Làm thế nào để có sự cạnh tranh, quan tâm của người lao động đối với vị trí của họ. VNPost phải có biện pháp quyết liệt với vấn đề quản lý. Trong năm 2012 phải làm được việc luân chuyển cán bộ, không làm được thì cán bộ sơ cứng, không linh hoạt.

Mai Anh

Tin nổi bật