Internet thành thị và nông thôn - vẫn còn khoảng cách xa

(ICTPress) - Cả nước có khoảng 12,5 triệu người thường xuyên sử dụng Internet, đạt 14,6%. Tuy nhiên, tỷ lệ này có sự chênh lệch khá lớn giữa khu vực thành thị và nông thôn.

Theo kết quả cuộc tổng điều tra thống kê phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010 được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) công bố sáng nay tại Hà Nội, cả nước có khoảng 12,5 triệu người thường xuyên sử dụng Internet, đạt 14,6%. Tuy nhiên, tỷ lệ này có sự chênh lệch khá lớn giữa khu vực thành thị và nông thôn. Cụ thể, ở khu vực thành thị có hơn 8,1 triệu người dùng dịch vụ Internet thường xuyên, đạt tỷ lệ gần 33%, còn khu vực nông thôn chỉ đạt 7,2% với khoảng 4,3 triệu người.

Tính theo số hộ gia đình, cả nước có trên 1,6 triệu hộ nối mạng Internet, đạt hơn 8%. Tại thành thị, tỷ lệ hộ gia đình nối mạng Internet chiếm khoảng 22%, còn ở khu vực nông thôn tỷ lệ này chỉ đạt 2,6%.

Chỉ 7,2% số dân khu vực nông thôn sử dụng Internet thường xuyên. Ảnh minh họa.

Kết quả thống kê cũng cho thấy, trên toàn quốc có hơn 2,5 triệu hộ gia đình có máy tính cá nhân, đạt 12,6%. Tổng số máy tính tại các hộ gia đình là trên 3,1 triệu máy, trong đó khu vực thành thị chiếm 69,4% và khu vực nông thôn chiếm 30,6%.

Hiện trạng ứng dụng CNTT tại chính quyền cơ sở và các cấp qua điều tra thống kê cho thấy, 100% cơ quan đoàn thể cấp tỉnh đã có máy tính và gần 99% đơn vị thuộc nhóm này có kết nối Internet. Ở nhóm cơ quan đoàn thể cấp huyện, tỷ lệ đơn vị có máy tính cá nhân và đã được kết nối Internet lần lượt là 99,5% và 91,5%.

Số lượng người sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) trong cả nước qua thống kê là hơn 30,2 triệu người, chiếm 37,5%. Ở khu vực thành thị, tỷ lệ người sử dụng ĐTDĐ là trên 11,2 triệu người, đạt 49,5%; còn với khu vực nông thôn, có gần 33% người dân dùng ĐTDĐ.

Về điện thoại cố định (gồm cả loại có dây và không dây), cả nước có hơn 8,3 triệu hộ gia đình có điện thoại cố định, chiếm tỷ lệ gần 42% tổng số hộ gia đình. Số lượng hộ gia đình ở khu vực thành thị có điện thoại cố định là trên 3,4 triệu hộ, chiếm khoảng 61%; tỷ lệ này ở khu vực nông thôn đạt hơn 34%.

Hiện trạng phổ cập dịch vụ nghe, nhìn tại hộ gia đình, theo tổng hợp kết quả điều tra thống kê cả nước có khoảng 2,1 triệu hộ gia đình có máy thu thanh, chiếm 10,7%. Tỷ lệ hộ gia đình có máy thu thanh ở khu vực thành thị là hộ gia đình trong cả nước có máy thu thanh đạt 10,2% và tỷ lệ này ở khu vực nông thôn là 10,9%. Số lượng hộ gia đình có tivi trên toàn quốc là hơn 18 triệu hộ, chiếm trên 90%. Cụ thể, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng anten chảo, anten dàn và truyền hình cáp lần lượt là 18%, trên 69% và 14,1%.

Theo Bộ TT&TT, những năm qua cơ sở hạ tầng TT&TT quốc gia đã được chú trọng đầu tư, phát triển. Kết quả điều tra thống kê cho thấy trên 89% xã trong cả nước có truyền dẫn cáp đồng, gần 96% xã có truyền dẫn cáp quang, hơn 96% xã có trạm phát sóng thông tin di động (BTS); hơn 83% xã có trạm truyền thanh; và 82,6% đơn vị cấp xã có báo Nhân dân đến trong ngày.

Cuộc tổng điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ viễn thông, Internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010 được Bộ TT&TT chủ trì phối hợp với một số Bộ, ngành liên quan và các địa phương tiến hành trong phạm vi cả nước từ 0h ngày 1/6/2010 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 31/3/2010.

Cuộc tổng điều tra này được thực hiện theo phương pháp điều tra toàn bộ: 100% các đơn vị thuộc đối tượng điều tra thống kê được thực hiện điều tra, bao gồm: 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 697 huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; 11.111 xã, phường, thị trấn; 132.392 thôn, tổ dân phố với 20.104.583 hộ gia đình, 80.540.819 nhân khẩu; 14 doanh nghiệp viễn thông, Internet chiếm đại đa số thị phần dịch vụ viễn thông, Internet của cả nước; và 67 Đài Phát thanh – Truyền hình. Được biết, để thực hiện các công việc điều tra thống kê, các chính quyền địa phương trên cả nước đã huy động hơn 250.000 người.

Hoàng Hoa

Tin nổi bật