[INFOGRAPHIC] Những điều cần biết về APPF và APPF-26

APPF là gì? APPF có bao nhiêu thành viên? Chủ đề của APPF-26 do Việt Nam đăng cai tại Hà Nội là gì?

Nguồn: Duy Nguyễn - Trung Khánh

Tin nổi bật