Hơn 95% TCVN, QCVN lĩnh vực TT&TT sẽ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế

(ICTPress) - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống TCVN và QCVN để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT&TT; trong đó trên 95% tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, ông Lê Xuân Công, Vụ trưởng Vụ KHCN cho biết  tại buổi gặp mặt các nhà khoa học ngành TT&TT ngày 18/5.

Nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Bộ TT&TT đã tổ chức gặp mặt các nhà khoa học ngành TT&TT. Thứ trưởng Bộ TT&TT, Phó Chủ tịch Hội đồng KH&CN ngành TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt còn có nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng, đại diện Bộ KH&CN và gần 100 nhà khoa học.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chúc mừng các nhà khoa học ngành TT&TT

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Xuân Công, Vụ trưởng Vụ KH&CN, Bộ TT&TT cho biết thời gian qua, Bộ TT&TT đã hoàn thiện các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về KHCN định hướng sự phát triển KHCN trong ngành, các dịch vụ, công nghệ đặc thù của ngành TT&TT. Hệ thống quy chuẩn, kỹ thuật chuyên ngành TT&TT đã gồm 109 quy chuẩn Việt Nam, hơn 100 Tiêu chuẩn Việt Nam, đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hạ tầng trong lĩnh vực TT&TT, góp phần từng bước làm chủ công nghệ và cải tiến các sản phẩm công nghệ của ngành. Thông qua nghiên cứu, thực tiễn, các đơn vị trong ngành đã xây dựng các văn bản chuyên ngành bài bản.

Đối với nhiệm vụ cấp quốc gia, Bộ TT&TT đã tích cực tham gia hoạt động trong chương trình KHCN quốc gia gia như khoa học vũ trụ, chính phủ điện tử… Bộ đã chú trọng kết nối các doanh nghiệp (DN) với các đơn vị nghiên cứu, điển hình là Học viện cong nghệ BCVT là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực này. Học viện đã chủ động ký kết hợp tác với các doanh nghiệp lớn để đưa nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh, qua đó đào tạo được đội ngũ nghiên cứu khoa học. Trong khi đó, tại các doanh nghiệp TT&TT, nghiên cứu KHCN đã được chú trọng, nhiều kết quả nghiên cứu được chuyển giao vào SXKD. Viettel, VNPT Technology, MobiFone có những kết quả nghiên cứu R&D thiết thực, có thể đưa vào SXKD.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Tuy nhiên, theo ông Công, tỷ lệ các kết quả nghiên cứu đưa vào thực tiễn cần phải được tăng cường. Tiềm lực KHCN cũng cần được cải thiện. Một số phòng lab đã có kết quả nghiên cứu nhưng cần được chú trọng vừa phục vụ R&D, vừa đáp ứng thực tiễn.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng phát triển đô thị thông minh, để có bước phát triển mạnh mẽ và bền vững, ngành TT&TT đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm là: tiếp tục tăng cường hoạt động KHCN trong lĩnh vực TT&TT đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Đẩy mạnh nghiên cứu KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở một cách đồng bộ, hỗ trợ lẫn nhau nhằm nghiên cứu, ứng dụng phát triển và làm chủ công nghệ trong lĩnh vực TT&TT phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng, viễn thông băng rộng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo chất lượng, an toàn thông tin đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và hoạt động của các cơ quan quản lý; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống TCVN và QCVN để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT&TT; trong đó trên 95% tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế; Chú trọng công tác thúc đẩy ứng dụng KHCN, hỗ trợ DN mua bán, chuyển giao công nghệ, tạo lập thị trường KHCN và Tập trung gắn kết nghiên cứu, đào tạo với sản xuất công nghiệp nhằm tiếp cận, phát triển và ứng dụng có hiệu quả các công nghệ mới…

Cũng tại buổi gặp mặt, đại diện của Vụ KHCN cao, Bộ KH&CN đã  khẳng định vai trò, đóng góp tích cực của các nhà nghiên cứu khoa học TT&TT trên các lĩnh vực của ngành và ngành KHCN nước nhà. Các chính sách của Đảng và Nhà nước đã rất mở cho CNTT giúp cho ngành có thể theo được tốc độ của thế giới.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng thăm các gian trừng bày KHCN của các đơn vị trong Ngành
Gian trưng bày KHCN của VNPT

Lĩnh vực TT&TT là một trong bốn lĩnh vực công nghệ cao luôn được nhà nước quan tâm phát triển. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương và chính sách lớn nhằm phát triển công nghệ thông tin như Nghị quyết số 20-NQ/TW (2012) về phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 36-NQ/TW (2014) về việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 26/NQ-CP (2015) ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; Luật KHCN (2013); Chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2010-2020 (2012); các Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 (2010) của Chính phủ… Những định hướng này đã giúp hiện thực hóa việc phát triển bễn vững lĩnh vực TT&TT thời gian qua.

 Lan Phương/ictvietnam

Tin nổi bật