FPT chọn “kịch bản” tăng trưởng thấp cho năm 2012

(ICTPress) - FPT vừa cho biết, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2012 với doanh thu kế hoạch 31.300 tỷ đồng, tăng trưởng 21% và lợi nhuận trước thuế 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng 22%.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT tại một hội nghị chiến lược của tập đoàn. Ảnh: FPT.

Như vậy, có thể thấy Tập đoàn này đã chọn kịch bản tăng trưởng thấp nhất trong số 3 kịch bản kinh doanh đã trình bày với các nhà đầu tư tại Hội nghị được tổ chức mới đây.

Theo đó, các mảng Nội dung sốGiáo dục có mục tiêu tăng trưởng doanh thu cao nhất, lần lượt là 59% (đạt 1.800 tỷ đồng) và 36% (đạt 540 tỷ đồng).

Các mảng Phân phối và sản xuất điện thoạiPhân phối sản phẩm IT dự kiến có tăng trưởng thấp nhất, lần lượt là 11% (đạt 10.430 tỷ đồng) và 17% (đạt 7.250 tỷ đồng).

Ngoài doanh thu Khác dự kiến tăng 54% (đạt 1.974 tỷ), các mảng còn lại được FPT đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu từ 22-27% so với năm 2011.

Về lợi nhuận, ngoại trừ mảng Phân phối và sản xuất điện thoại dự kiến chỉ tăng trưởng 11%, các lĩnh vực còn lại được kỳ vọng sẽ tăng trưởng khá đồng đều, trong khoảng 18-29%.

Lý do đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức thấp được FPT đưa ra là năm 2012 được dự báo tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam.

Song, FPT cho biết, Hội đồng quản trị công ty cũng quyết định trong trường hợp tình hình nền kinh tế có chuyển biến thuận lợi trong năm thì sẽ tiến hành điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Hồi giữa năm ngoái, Hội đồng quản trị FPT cũng đã quyết tâm đẩy mạnh tăng trưởng bằng việc quyết định điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng 2011 từ 19% như đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lên mức mới là 30%. Sau đó, FPT cũng hoàn thành được 97% so với kế hoạch đã điều chỉnh, với gần 25.941 tỷ đồng doanh thu và 2.515 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Lê Nguyên

Tin nổi bật