Đồng Tháp triển khai thí điểm mô hình Bưu điện thực hiện dịch vụ hành chính công

UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2 vào ngày 7/11/2018.

Theo đó, toàn bộ các thủ tục hành chính (TTHC) tại thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Lai Vung và 23 đơn vị cấp xã của 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ được thực hiện tại điểm giao dịch của Bưu điện. Một số cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện TTHC tại các huyện, xã cũng sẽ giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp (DN) tại các điểm phục vụ cùng với nhân viên Bưu điện. Đây là địa phương đầu tiên của cả nước triển khai thí điểm mô hình này.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương giao Quyết định thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2 cho Lãnh đạo Bưu điện Đồng Tháp với sự chứng kiến của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty BĐVN Phạm Anh Tuấn

Cụ thể, Bộ phận Một cửa thị xã Hồng Ngự có nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc các lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông tin.

Bộ phận Một cửa huyện Hồng Ngự hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc các lĩnh vực: Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá, Y tế, Nông nghiệp, Đăng ký kinh doanh.

Bộ phận Một cửa huyện Tân Hồng hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc các lĩnh vực: Công Thương, Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Viễn thông, Internet.

Bộ phận Một cửa huyện Lai Vung hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc các lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông tin.

Bộ phận Một cửa của 23 đơn vị cấp xã thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhận, gửi các TTHC liên thông, các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, các TTHC theo Mô hình hẹn giờ thực hiện các TTHC tại nhà người dân...

Bộ phận Một cửa huyện Tam Nông (đơn vị đã thực hiện giai đoạn 1) tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc tất cả các lĩnh vực đang được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của huyện.

Tại Lễ công bố, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, ở giai đoạn 2, các đơn vị phải tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ có liên quan, nhất là triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp quản lý việc thí điểm chuyển giao để đảm bảo sự thành công của Đề án đặc biệt quan trọng về hành chính công của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu UBND cấp huyện, cấp xã phải phối hợp chặt chẽ với Bưu điện để gia tăng tỷ lệ hồ sơ thực hiện theo các mô hình như: hẹn giờ thực hiện các TTHC tại nhà, mô hình trả kết quả tận nhà qua Bưu điện; thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa kết hợp các Bưu điện Văn hóa xã... Qua đó giúp người dân, DN và các tổ chức tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, đặc biệt đảm bảo công tác giải quyết TTHC được kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch.

Việc chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công sang cho Bưu điện thực hiện không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm của cả UBND tỉnh Đồng Tháp cũng như ngành Bưu điện trong việc đột phá, sáng tạo cải cách TTHC, mà còn tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện các TTHC; đồng thời nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý hành chính tại địa phương và hoạt động của Bưu điện.

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phạm Anh Tuấn khẳng định, BĐVN sẽ triển khai nhiệm vụ một cách tốt nhất, đạt hiệu quả cao nhất

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty BĐVN Phạm Anh Tuấn cam kết tiếp tục bám sát các nội dung, kế hoạch chuyển giao để triển khai nhiệm vụ một cách tốt nhất, đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, ý nghĩa của đề án (bao gồm tất cả các điểm giai đoạn 1 và giai đoạn 2). Đặc biệt, Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục triển khai mô hình hẹn giờ thực hiện các TTHC tại nhà; mô hình trả kết quả tận nhà qua đường bưu chính công ích và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa kết hợp các điểm bưu điện văn hoá xã để giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức đi lại.

Điểm cung cấp dịch vụ tại Bưu điện Lai Vung

 

Ngày 01/8/2018, UBND tỉnh Đồng Tháp đã khởi động Đề án và chính thức triển khai giai đoạn 1, giao cho Bưu điện tỉnh thực hiện đối với các lĩnh vực và TTHC tại Trung tâm Kiểm soát Thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công của Tỉnh ở 02 huyện: Tam Nông, Thanh Bình và 04 xã: Thường Thới Tiền, xã Thường Phước 2 (của huyện Hồng Ngự), Tân Long, Tân Thạnh (của huyện Thanh Bình).

Sau 3 tháng thực hiện giai đoạn 1, 100% TTHC được nhân viên Bưu điện tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận và trả kết quả đúng hẹn cho người dân. Cụ thể, tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ Hành chính công và tại bộ phận Một cửa các huyện: Thanh Bình, Tam Nông đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn hơn 1.550 hồ sơ và chuyển phát an toàn, chính xác tới tận địa chỉ người dân yêu cầu.

Minh Anh

Tin nổi bật