Đoàn thanh niên Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện đóng góp hơn 300 ý tưởng sáng tạo

Ngày 19/02/2022, tại Hà Nội, Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội Đoàn các cấp hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) lần thứ III, Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, Đại hội toàn quốc lần thứ XII.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Công ty VCKV đã nỗ lực đổi mới trong công tác tổ chức các hoạt động, gắn liền các hoạt động Đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Công ty. Đoàn Công ty đã chủ động đảm nhận việc “Vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ trong các trường hợp khẩn cấp” đó là tổ chức các chuyến xe hỗ trợ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vận chuyển các trang thiết bị, vật tư y tế, đến các vùng tâm dịch; hỗ trợ Bộ Y tế trong vận chuyển hàng nghìn xuất quà đến các cán bộ y bác sỹ đang thực hiện công tác chống dịch tại các địa bàn nóng;

Với mục tiêu “Sáng tạo là nhiệm vụ”, Ban Chấp hành Đoàn Công ty đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các Chi đoàn đẩy mạnh các hoạt động xung kích thực hiện nhiệm vụ SXKD của đơn vị, đã thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng mềm góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty. Tổng số sáng kiến, giải pháp mà đoàn viên thanh niên chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong nhiệm kỳ là: 150 sáng kiến, đề tài (đạt 300% chỉ tiêu nhiệm kỳ).

Đồng thời, Đoàn Công ty cũng tích cực tham gia đóng góp ý tưởng sáng tạo trên cổng Ngân hàng ý tưởng thanh niên Việt Nam. Đến nay, Đoàn Công ty đã đóng góp được hơn 300 ý tưởng sáng tạo trên cổng Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. Các Chi đoàn trực thuộc đã triển khai xây dựng phương án, tham mưu Lãnh đạo Chuyên môn và trực tiếp tham gia vào việc hợp lý hóa tổ chức sản xuất tại các Trung tâm trực thuộc như điều chỉnh, làm mới layout, treo biển, lắp đặt máy tính, … tại các sàn khai thác với tổng diện tích thi công đạt gần 60.000 m2

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Xuân Huy, Ủy viên BCH Đoàn Khối, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra, Phó Bí thư Đoàn tổng công ty chúc mừng Đoàn Thanh niên Công ty Vận chuyển và Kho vận bưu điện là cơ sở đoàn đầu tiên tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí nhiệm kỳ 2022 – 2027 của BĐVN.

Đồng chí đánh giá Công ty Vân Chuyển kho vận Bưu điện với đặc thù và tính chất công việc đã khẳng định là đơn vị cung cấp dịch vụ quan trọng trong hệ thống BĐVN, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ đến đông đảo người dân và xã hội, khẳng định thương hiệu BĐVN trên thị trường, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty mà Đảng và nhà nước giao phó. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp không nhỏ của các cán bộ trẻ là đoàn viên thanh niên.

“Giai đoạn 2022 - 2027 là giai đoạn tăng tốc để chuyển đổi số mà lực lượng đi đầu bắt nhịp với xu thế của thời đại công nghiệp 4.0 chính là lực lượng đoàn viên thanh niên. Tôi mong muốn các đồng chí luôn tích cực nắm bắt sự thay đổi của CNTT, đưa CNTT áp dụng trong các lĩnh vực chuyên môn và hoạt động SXKD của Công ty, hiện đại hóa trong các công đoạn sản xuất, đồng thời thường xuyên phát động trong đoàn viên thanh niên tích cực tham các hoạt động gắn liền với các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng ủy Công ty và Đoàn cấp trên giao phó”, đồng chí Lê Xuân Huy nhấn mạnh.

Đại hội cũng bầu ra Ban chấp hành Đoàn Công ty khoá II, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 11 đồng chí là những đồng chí cán bộ đoàn xuất sắc có phẩm chất đạo đức, tri thức, sức khoẻ, có năng lực trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, đảm bảo tính kế thừa, tính đổi mới, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn,  và phong trào thanh niên công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện đã vinh dự nhận Bằng khen từ Trung ương đoàn, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đoàn Tổng công ty./.

 ND

Tin nổi bật