Đã có thể sửa “bình luận” trên Facebook

(ICTPress) - Facebook đã hoàn thành chức năng này. Bạn đã tải một bức ảnh mới lên Facebook và bạn muốn để lại một bình luận chúc mừng họ và bạn gõ nhầm từ, bạn muốn sửa lại.

Bạn phải làm sao? Cho tới nay, cách duy nhất Facebook cho phép bạn sửa lỗi là xóa bình luận và làm lại từ đầu.

Bạn đã từng muốn sửa một bình luận sau khi bạn đã đăng trên Facebook? Giờ đây bạn đã có thể làm được việc này.

Nhưng bắt đầu từ nay, bạn đã có thể sửa bình luận và thay đổi ý định như bạn đã dự định ban đầu. Chức năng sửa hay biên tập này xuất hiện với một biểu tượng nhỏ phía bên phải của bình luận. Bấm vào biểu tượng bút này sẽ mở ra một menu với lựa chọn để biên tập bình luận của bạn cũng như có thể xóa hoàn toàn.

Facebook cho biết khả năng này cũng sẽ “trình diễn lịch sử sửa chữa bình luận do đó những người bình luận và thích tiếp theo có thể thấy đầy đủ cuộc trao đổi”. Điều đó có nghĩa là một ai đó trả lời 1 bình luận sẽ biết được những người bình luận đã biên tập trong tương lai để có thể nhìn thấy lịch sử những bình luận và không còn bị nhầm lẫn.

Khả năng sữa lỗi này đã có thể thực hiện và Facebook đang triển khai rộng cho tất cả những người sử dụng trong vài ngày tới.

HY

Theo Mashable/CNN

Tin nổi bật