Đã cấp phát hơn 1000 tên miền tiếng Việt trong 5 ngày

(ICTPress) - Tên miền tiếng Việt (TMTV) đã được các nhà đăng ký cung cấp chính thức kể từ ngày 15/4/2017. Số lượng TMTV đã tăng lên đáng kể, cụ thể đến thời điểm hiện tại sau 5 ngày triển khai các nhà đăng ký đã cấp phát được hơn 1000 TMTV.

Hiện tại, việc đăng ký mới cũng như duy trì TMTV đã được thực hiện đồng bộ thông qua hệ thống các Nhà đăng ký (NĐK) tên miền ".vn" có cung cấp dịch vụ TMTV. Chủ thể nếu có nhu cầu sử dụng, có thể liên hệ với một trong số những nhà đăng ký tên miền “.vn” để đươc hướng dẫn thực hiện việc nộp phí gia hạn cho tên miền của mình. Các TMTV khi duy trì sử dụng, ngoài mức phí duy trì là 20.000 đồng/tên miền/01 năm thu nộp Ngân sách nhà nước (không có thuế GTGT) theo quy định tại Thông tư 208, thì các khoản phí dịch vụ cộng thêm khác (có VAT) được thu trên cơ sở thỏa thuận dịch vụ giữa chủ thể sử dụng tên miền với NĐK.

Theo thông tin từ VNNIC, kể từ khi chuyển giao toàn bộ các tác nghiệp về TMTV cho Nhà đăng ký, số lượng TMTV đã tăng lên đáng kể, cụ thể đến thời điểm hiện tại các NĐK đã cấp phát được hơn 1000 TMTV. Đây là một dấu hiệu đáng mừng thể hiện đúng đắn chủ trương của nhà nước về việc chuyển giao việc cấp phát, duy trì TMTV cho NĐK tương tự như tên miền truyền thống, dấu hiệu này cũng cho thấy sự quan tâm của cộng đồng về TMTV cũng như tiềm năng phát triển TMTV. Không gian TMTV là vô cùng rộng lớn, giờ đây chủ thể TMTV sẽ dễ dàng lựa chọn một trong số nhà đăng ký tên miền của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) để đăng ký cho mình một TMTV phù hợp.

Danh sách các Nhà đăng ký tên miền có cung cấp dịch vụ TMTV gồm: Công ty Cổ phần iNET (https://inet.vn), Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM (http://tenten.vn), Công ty TNHH P.A Việt Nam (https://www.pavietnam.vn/vn/), Công ty cổ phần DOT VN INC (DOT VN INC., JSC) (https://ten.vn)

Theo Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 208/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam, kể từ ngày 01/01/2017, các TMTV đã đăng ký sử dụng từ ngày 31/12/2016 trở về trước muốn tiếp tục sử dụng cần phải thực hiện nộp phí gia hạn duy trì sử dụng theo mức phí duy trì là 20.000 đồng/tên miền/01 năm (trong giai đoạn từ 28/4/2011 tới hết 31/12/2016, phí duy trì sử dụng tên miền tiếng Việt ở mức 0 đồng để khuyến khích người sử dụng).

VNNIC cho biết, để hỗ trợ các chủ thể đã đăng ký sử dụng TMTV trước ngày 31/12/2016 có đủ thời gian tiếp cận thông tin và thực hiện nộp phí duy trì sử dụng cho các TMTV có ngày hết hạn trước 31/12/2016, thời hạn chậm nhất có thể duy trì tên miền được gia hạn tới hết ngày 31/03/2017. Sau thời gian này, các tên miền không được đóng phí duy trì được giải phóng và trả về trạng thái tự do để các chủ thể khác có thể đăng ký sử dụng. Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt phải có trách nhiệm theo dõi danh sách TMTV mà mình đã đăng ký sử dụng và thời gian hết hạn của mỗi tên miền để thực hiện việc duy trì tên miền của mình trong thời gian quy định.

Bắt đầu từ ngày 17/4/2017, VNNIC tiến hành thu hồi tự động tất cả những TMTV đã hết hạn mà không được gia hạn sử dụng theo quy định. Tên miền sau khi thu hồi được giải phóng về trạng thái tự do để các chủ thể khác có nhu cầu sử dụng thực tế có thể đăng ký, sử dụng theo nguyên tắc đăng ký trước được quyền sử dụng trước. TMTV được pháp luật bảo vệ và có giá trị sử dụng tương đương như tên miền không dấu.

Minh Anh

Tin nổi bật