Cần Thơ hợp tác với VNPT xây dựng khung kiến trúc tổng thể đô thị thông minh

(ICTPress) - VNPT sẽ đồng hành cùng TP. Cần Thơ triển khai ĐTTM với thời gian ngắn nhất để sớm mang lại hiệu quả cho người dân, du khách và chính quyền thành phố.

Hôm nay (ngày 21/5), trong khuôn khổ Hội thảo xây dựng TP. Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh (ĐTTM), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và UBND Thành phố Cần Thơ đã ký thỏa thuận hợp tác về triển khai “Xây dựng Thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2016-2025”.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác triển khai “Xây dựng Thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2016-2025”

Theo đó, hai bên tăng cường hợp tác, hỗ trợ đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực như chính quyền số, nông nghiệp, du lịch, giao thông, y tế, giáo dục, an ninh công cộng, qui hoạch đô thị,… hướng tới mô hình đô thị thông minh, góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội.

Trong quá trình triển khai, UBND TP Cần Thơ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho VNPT tham gia xây dựng nội dung, phương pháp khảo sát tình hình thực tế các lĩnh vực đô thị liên quan đến ĐTTM. VNPT sẽ xây dựng khung kiến trúc tổng thể ĐTTM gồm kiến trúc khung công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) (khung kiến trúc nền tảng và hạ tầng CNTT-TT (ICT) để triển khai ĐTTM) và khung giải pháp ĐTTM cho TP. Cần Thơ đảm bảo nguyên tắc tất cả các giải pháp về ĐTTM của các đơn vị công nghệ trong và ngoài nước đều có thể triển khai trên nền khung kiến trúc này.

VNPT sẽ xây dựng tiêu chuẩn theo hướng kiến tạo hệ sinh thái mở, xây dựng lộ trình triển khai theo nhu cầu thực tiễn, thực hiện triển khai tích hợp các dịch vụ, hệ thống thông minh vào khung (kiến trúc) thành phố thông minh để từng bước xây dựng hệ sinh thái ứng dụng ĐTTM tại thành phố Cần Thơ theo mô hình phát huy sáng tạo của đầy đủ các thành phần tham gia.

Trên cơ sở xây dựng đề án này, VNPT hỗ trợ UNBD TP. Cần Thơ xây dựng các kế hoạch tổng thể và các kế hoạch theo giai đoạn triển khai thực hiện từng lĩnh vực. VNPT sẽ chủ động hoặc cùng đối tác chiến lược của VNPT nghiên cứu phát triển, đề xuất các giải pháp thực hiện hoặc thực hiện thí điểm các lĩnh vực của đề án và những phát sinh trong quá trình triển khai đề án như: chính quyền số, nông nghiệp, du lịch, giao thông, y tế, giáo dục, an ninh công cộng, qui hoạch đô thị,… nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra của Thành phố.

VNPT cam kết đầu tư nguồn lực tốt nhất đáp ứng nhu cầu phát triển của TP. Cần Thơ, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng mạng lưới, ứng dụng CNTT, an toàn, an ninh thông tin và đào tạo nguồn nhân lực CNTT; Cam kết tư vấn, giới thiệu và triển khai cho TP. Cần Thơ các công nghệ mới nhất, thành tựu mới nhất trong lĩnh vực viễn thông - CNTT, đảm bảo khả năng cung cấp hệ thống hạ tầng mạng kết nối đến các cơ quan nhà nước với chính sách tốt nhất. Đồng thời, VNPT sẽ triển khai các chính sách ưu đãi đặc biệt cho các đơn vị nhà nước khi sử dụng các dịch vụ viễn thông - CNTT của Tập đoàn.

Hiện, VNPT đã trở thành đối tác tư vấn và triển khai các giải pháp thông minh cho 15 tỉnh/thành phố trong cả nước trong việc triển khai mô hình ĐTTM. Vào tháng 10/2017, VNPT đã triển khai thành công giai đoạn 1 của đề án ĐTTM cho huyện đảo Phú Quốc. Tháng 11/2017, VNPT đã cùng với UBND TP. Hồ Chí Minh hoàn thành và chính thức công bố bản đề án xây dựng ĐTTM giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025. VNPT cũng đã hoàn thành đề án Du lịch Thông minh cho thành phố Hà Nội.

Thông qua thực tiễn triển khai, cùng với việc tập trung nguồn lực, đội ngũ nhân sự chất lượng về CNTT, với các thế mạnh về nền tảng hạ tầng ICT, an ninh thông tin, nền tảng dữ liệu mở và các giải pháp chuyên ngành trong các lĩnh vực chính quyền điện tử, y tế, giáo dục, du lịch… VNPT sẽ đồng hành cùng TP. Cần Thơ triển khai ĐTTM với thời gian ngắn nhất để sớm mang lại hiệu quả cho người dân, du khách và chính quyền thành phố.

QA

Tin nổi bật