Bưu điện tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về thi hành án dân sự

(ICTPress) - Việc hợp tác giữa Bưu điện và Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư Pháp) được kì vọng sẽ góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp (DN) đến giải quyết TTHC trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

Nhằm tăng cường triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích, ngày 17/9 Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) và Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư Pháp) đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.   

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Tổng công ty BĐVN

Theo thỏa thuận hợp tác, Tổng công ty BĐVN sẽ tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC từ tổ chức, doanh nghiệp, người dân chuyển cho các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự. Đồng thời, Bưu điện sẽ nhận kết quả giải quyết TTHC từ các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự chuyển cho tổ chức, DN, người dân.

Bên cạnh đó, BĐVN cũng tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC giữa các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự với tổ chức, DN, người dân và ngược lại. Ngoài ra, Tổng công ty cũng sẽ xây dựng phần mềm kết nối trực tuyến với hệ thống của Tổng cục Thi hành án dân sự để trao đổi thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, DN, người dân kiểm soát tốt hơn tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Song song với việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, Tổng công ty BĐVN cũng phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thi hành án dân sự chuyển phát các công văn, tài liệu… từ các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự đến các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên phạm vi toàn quốc.  Đặc biệt, hai đơn vị sẽ phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và các hoạt động có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự trên cơ sở khai thác thế mạnh về mạng lưới và các lợi thế khác của BĐVN.

Ngoài ra, BĐVN cũng chuyển phát một số nội dung được pháp luật thi hành án dân sự quy định được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính như: gửi trả tiền cho người không đến nhận, thanh toán tiền cho người được thi hành án và trong một số trường hợp khác được pháp luật quy định.

Theo ông Mai Lương Khôi, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, để việc phối hợp đạt hiệu quả cao nhất, Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết sẽ công khai danh mục TTHC tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự. Đặc biệt, Tổng cục Thi hành án dân sự cũng sẽ có văn bản hướng dẫn các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng công ty BĐVN triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới các tổ chức, DN, người dân và cá nhân có liên quan về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự được khuyến khích sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Tổng công ty BĐVN (bao gồm: Dịch vụ hành chính công; dịch vụ bưu chính chuyển phát trong nước và quốc tế; dịch vụ truyền thông, tuyên truyền).

Đối với việc xây dựng phần mềm kết nối với phần mềm của Tổng công ty BĐVN nhằm theo dõi tình hình tiếp nhận, xử lý các hồ sơ qua dịch vụ của BĐVN, thời gian tới Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ phối hợp chặt chẽ với Bưu điện để đạt hiệu quả cao nhất, hướng tới việc kết nối với các phần mềm, ứng dụng khác của Hệ thống THADS (như phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS, Cổng thông tin THADS...). Khi phần mềm kết nối giữa hai đơn vị đi vào hoạt động, người dân và các cơ quan quản lý sẽ có thể theo dõi và biết rõ được về tình trạng tiếp nhận và xử lý các hồ sơ tại các cơ quan thi hành án dân sự, tình hình cung ứng dịch vụ của Bưu điện Việt Nam cho các cơ quan thi hành án dân sự...

Về phần mình, Tổng công ty BĐVN cũng sẽ chỉ đạo Bưu điện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm yêu cầu quy định và hiệu quả. Đặc biệt, BĐVN cam kết sẽ bảo đảm cung ứng dịch vụ theo đúng chất lượng đã cam kết, thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty BĐVN phát biểu

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty BĐVN cho biết, Tổng công ty yêu cầu các Bưu điện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với các cơ quan thuộc hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự bồi dưỡng và tập huấn cho nhân viên Bưu điện về thủ tục, quy trình nghiệp vụ có liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích trong lĩnh vực thi hành án dân sự; triển khai có hiệu quả các chương trình truyền thông, tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự và các hoạt động có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự.

Ngoài ra, BĐVN cũng hỗ trợ Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, điều tra thống kê thông qua hệ thống các bưu cục, điểm giao dịch bưu điện trên toàn quốc và các nhiệm vụ khác do Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu.

Minh Anh

 
 
Tin nổi bật