Bộ TT&TT thiết lập lực lượng công nghệ hoạt động 24/7 phục vụ phòng, chống Covid-19

Bộ TT&TT vừa ban hành Quyết định số 769/QĐ-BTTTT ngày 4/6/2021 về việc thiết lập lực lượng công nghệ hoạt động 24/7 phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, tên gọi của đơn vị này Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia. Trung tâm là một cơ cấu làm việc mang tính linh hoạt, không phải là một tổ chức hành chính, không phát sinh thêm tổ chức, biên chế.

Trung tâm có địa điểm Tầng 14, Trụ sở Cục Tin học hoá, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Người dân chung tay cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19, ứng dụng cảnh báo tiếp xúc gần người nghi nhiễm Covid-19

Trung tâm gồm những thành viên nòng cốt gồm: lãnh đạo Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT, Giám đốc Trung tâm, phụ trách điều hành chung và đại diện Lãnh đạo Cục CNTT, Bộ Y tế, Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam được mời làm thành viên.

Các thành viên khác của Trung tâm còn có: đại diện Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia (NEAC), Cục Viễn thông, Cục ATTT, Cục Tin học hoá; Tập đoàn BKAV, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 

Trung tâm có bộ phận giúp việc, bộ phận chuyên môn kỹ thuật là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục Tin học hoá, Cục Viễn thông, Cục An toàn thông tin và các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Theo Quyết định, tuỳ theo yêu cầu công việc, Cục trưởng Cục Tin học hoá trình Lãnh đạo Bộ TT&TT thông bổ sung thành viên nòng cốt của Trung tâm.

Trung tâm có nhiệm vụ làm đầu mối điều phối, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, hợp tác liên quan đến kỹ thuật, công nghệ để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19; Thiết kế, tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các nền tảng, hệ thống công nghệ phòng, chống dịch Covid-19; Quản lý thống nhất, kết nối tập trung và phân phối dữ liệu khai báo y tế điện tử, dữ liệu khai báo di chuyển nội địa, dữ liệu phản ánh của người dân, dữ liệu điểm kiểm dịch và dữ liệu kiểm soát vào ra các điểm kiểm dịch giữa các hệ thống công nghệ phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tâm cũng có nhiệm vụ phát triển hoặc nhận chuyển giao các giải pháp công nghệ mới trong phòng, chống dịch Covid-19; Phục vụ các yêu cầu sử dụng công nghệ để hỗ trợ nghiệp vụ y tế của Bộ Y tếl Hỗ trợ các yêu cầu về kỹ thuật, hướng dẫn tổ chức triển khai các biện pháp công nghệ cho các bộ ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Đôn đốc việc triển khai, ứng dụng các hệ thống, nền tảng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tâm cũng thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ TT&TT. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

ND 

Tin nổi bật