Tọa đàm báo chí trong môi trường truyền thông số

(ICTPress) - Môi trường truyền thông số đã và đang làm thay đổi mọi lĩnh vực đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế đến giáo dục, y tế hay an sinh xã hội...

Loài người đang sống trong thời kỳ kỹ thuật và công nghệ số, và ngày nay gọi là công nghệ 4.0. Chính kỹ thuật và công nghệ số là yếu tố có vai trò quyết định tính chất môi trường truyền thông số với đặc tính nổi trội là khả năng siêu kết nối.

Môi trường truyền thông số đã và đang tạo những cơ hội vàng cho truyền thông - giao tiếp xã hội. Truyền thông xã hội và mạng xã hội phát triển chưa từng có; phương tiện truyền thông mới, truyền thông cá nhân và truyền thông nhóm lên ngôi; đang hình thành các khái niệm mới như công chúng chủ động, truyền thông ba chiều; quá trình đại chúng hóaphi đại chúng hóa của truyền thông đại chúng ngày càng phát triển... Tình hình này buộc báo chí phải nhanh chóng thay đổi theo hướng kết nối xã hội để lấy lại vị thế chủ đạo và chiếm lĩnh công chúng - khách hàng và thị trường mới có thể thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ truyên truyền chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó cũng như phát triển sự nghiệp kinh tế báo chí - truyền thông.

Vấn đề cơ bản để báo chí Việt Nam trong môi trường truyền thông số có thể thích ứng và thể hiện hiệu quả bản chất xã hội của mình là phương tiện và phương thức kết nối xã hội, chính là làm giàu thêm hệ kiến thức nền tảng văn hóa, tính chuyên nghiệp và cách mạng, và sách là phương thức hiệu quả nhất có thể giúp chúng ta. Đọc sách và lướt web đều là hai hành vi tiếp nhận sản phẩm truyền thông, nhưng kết quả rất khác nhau. Văn hóa đọc giúp chúng ta hình thành tốt hơn các luận điểm, luận cứ, luận chứng và chính những yếu tố này giúp ích rất nhiều cho nhà báo chính luận trong phân tích và đánh giá các sự kiện và vấn đề thời sự đã và đang diễn ra trong đời sống hàng ngày. Công chúng, Thế hệ trẻ và giới báo chí - truyền thông Việt Nam trong môi trường truyền thông số tạo mối quan hệ và kết nối thường xuyên với sách sẽ có thể giúp tăng nhanh “vốn con người” trong sự nghiệp phát triển bền vững đất nước nói chung, sự nghiệp phát triển báo chí – truyền thông nói riêng.

Hiểu rõ được tầm quan trọng của việc đào tạo, và đào tạo lại cũng như nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực ngành báo chí hiện nay đáp ứng yêu cầu của cuộc sách mạng truyền thông, bao gồm đồng bộ hóa đội ngũ nhà báo công nghệ 4.0 và nhà quản lý báo chí truyền thông đủ bản lĩnh, nhân cách và năng lực tương ứng, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với các chuyên giả học giả hàng đầu về báo chí, truyền thông cho ra mắt độc giả bộ sách nghiệp vụ báo chí, gồm 22 cuốn.

Để làm rõ nội dung này, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức tọa đàm “Báo chí trong môi trường truyền thông số. Tọa đàm có sự tham dự của diễn giả PGS, TS Nguyễn Văn Dững, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam), Nguyên Trưởng khoa Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Buổi tọa đàm diễn ra lúc 10h30 ngày 18/4/2018 tại Sân khấu trung tâm - Hội sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ V (Sân khấu gần đài phun nước - Công viên Thống Nhất).

Minh Anh

Tin nổi bật