Life & English: “ICTPress English Writing Contest - bilingual announcement ”

(ICTPress) - 2nd  announcement by English and Vietnamese language  of the ICTPress English Writing Contest

 

Dear Readers.

IT and telecoms are rapidly combining to transform all areas of life, affecting people, business and society. It is bringing us a Networked Society. In the Networked Society, connectivity will be the starting point for new ways of innovating, collaborating and socializing.

On occasion of New Year 2014, in co-operation with Ericsson Vietnam, ICTPress launchs an English writing contest with the subject: “How does internet, computer, laptop, tablet, mobilephone, smartphone…make your life better?”

Contest highlights:

1/ Article submission period: Jan 15th 2014 to May 15th 2014. Email to: LCH@mic.gov.vn

2/ Articles are requested to write in English with less than 1000 words.

3/ Gifts and awards: 10 gifts are given to 10 authors who submit most articles at the earliest; 3 awards for 3 authors who have articles have most readers. The gifts and awards will be presented on May 19 2014, on occasion of  “Life & English” one year old.

We look forward to receiving your stories telling your personal experience in a Networked Society.

An example of a Networked Society is here: http://youtu.be/X_elkz3Cb-Y

Best Regards.

ICTPress

Bạn đọc thân mến.

Viễn thông và Công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và tác động tới mọi lĩnh vực của công việc, đời sống và xã hội. Nó mang tới xã hội kết nối. Trong Xã hội kết nối, sự liên kết là điểm mở đầu cho những hướng phát triển mới của sự sáng tạo, hợp tác và xã hội hóa.

Nhân dịp năm mới 2014, với sự hợp tác của Ericsson Việt Nam, ICTPress phát động cuộc thi viết tiếng Anh về chủ đề: “Internet và thông tin di động, máy tính và điện thoại thông minh  khiến cuộc sống của bạn tốt hơn như thế nào?”

 Thể lệ cuộc thi như sau:

1/ Thời gian nhận bài viết từ 15 tháng 1 năm 2014 đến 15 tháng 5 năm 2014.

Bài viết đề rõ tên, tuổi, điện thoại, địa chỉ liên hệ của tác giả và gửi về email của Liên chi Hội nhà báo thông tin và Truyền thông: LCH@mic.gov.vn

2/ Mỗi bài viết dài không quá 1000 từ.

3/ Quà tặng và giải thưởng: 10 quà tặng cho các tác giả gửi bài nhiều nhất và sớm nhất và 3 giải thưởng cho 3 tác giả có bài viết được nhiều người đọc nhất. Quà tặng và giải thưởng sẽ được trao tặng nhân dịp 19 tháng 5 năm 2014 - dịp chuyên mục “Life & English” tròn một tuổi. 

Chúng tôi mong đợi nhận được những câu chuyện kể về trải nghiệm của các bạn trong một Xã hội kết nối.

Có thể tham khảo trải nghiệm tại link sau đây: http://youtu.be/X_elkz3Cb-Y

Trân trọng

ICTPress

Tin nổi bật