Cuốn sách cẩm nang về biển - đảo cho mọi người dân VN

(ICTPress) - Nội dung sách được trình bày một cách ngắn gọn, dễ hiểu dưới dạng 100 câu hỏi - đáp về 4 vấn đề.

Từ xa xưa, biển, đảo là một bộ phận cấu thành phạm vi chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Các hải đảo và quần đảo cùng với đất liền tạo nên môi trường sinh tồn và phát triển đời đời của dân tộc ta.

Việt Nam luôn được đánh giá là một quốc gia ven biển có những ưu thế và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với khu vực và thế giới. Vì lẽ đó, biển, đảo càng trở nên quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ biển, đảo là nhiệm vụ trọng yếu, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn Quân và toàn Dân ta, trong đó, tuổi trẻ Việt Nam - thế hệ tương lai của đất nước đóng vai trò hết sức quan trọng.

Nhằm triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục và nâng cao kiến thức của người dân về biển đảo trong tình hình hiện nay, Bộ TT&TT đã tổ chức biên soạn tài liệu “100 câu hỏi đáp về biển, đảo Việt Nam” do TS. Trần Công Trục và các chuyên gia, cán bộ quản lý về biển, đảo thực hiện.

Nội dung sách được trình bày một cách ngắn gọn, dễ hiểu dưới dạng 100 câu hỏi - đáp về 4 vấn đề: Vị trí địa lý, địa - kinh tế, địa - chính trị, địa - chiến lược của biển, đảo Việt Nam; Nội dung pháp lý điều chỉnh các quan hệ trong Biển Đông; Biển, đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và nhiệm vụ giáo dục, tuyên truyền biển, đảo.

Cuốn sách chắc chắn sẽ là cẩm nang cần thiết đối với mọi thế hệ người dân Việt Nam, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, Nhà xuất bản TT&TT đã xuất bản “100 câu Hỏi - Đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương vừa phối hợp với một số chuyên gia đại diện cho một số cơ quan có liên quan tổ chức biên soạn với 3 nội dung chính Hỏi - Đáp về: vị trí, vai trò và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; các vấn đề liên quan đến các quyền và bảo vệ các quyền của Việt Nam trong Biển Đông và xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

Minh Anh

Tin nổi bật