Syndicate content

CNTT

(ICTPress) - Phiên bản EDO-M - chương trình học chạy trên các thiết bị di động đã được phát triển thêm, hứa hẹn đem đến môi trường học tập lý tưởng, phù hợp xu thế hiện nay.

(ICTPress) - Những học sinh xuất sắc nhất sẽ được tiến cử nhận học bổng nghiên cứu tiến sĩ.

(ICTPress) - Việt Nam cũng là một trong số ít quốc gia có những bước tiến rõ rệt trong việc triển khai IPv6.

(ICTPress) - Ứng dụng công nghệ SDN được dự báo là một trong những xu hướng phát triển tương lai của của các hệ thống IX.

(ICTPress) - Công nghệ mạng IoT, cùng với các giải pháp dựa trên đám mây, cho phép các công ty sản xuất có thể tiếp cận nhiều thông tin hơn so với trước đây.

(ICTPress) - Thông tư về danh mục có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/4/2017.

(ICTPress) - Dưới đây là danh sách 25 phát minh Công nghệ thú vị, được phát triển tại Châu Á và trên thế giới.

(ICTPress) - Bản đồ cung cấp thông tin thời gian thực về sự ô nhiễm không khí với dự báo hàng giờ và các khuyến nghị về sức khỏe và tập luyện hữu ích.