Get Adobe Flash player

(ICTPress) - Cục Viễn thông của Nepal bác hồ sơ của nhà mạng thứ 3 Smart Telecom, sau khi xem xét thấy rằng nhà mạng này chưa thể đáp ứng các điều kiện nhất định.

(ICTPress) - Lịch sử ngành Thông tin Truyền thông Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn gắn liền với lịch sử dân tộc, gắn liền với sự nghiệp giải phóng, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Những chi tiết hậu trường của màn “so găng ngôn từ” này, vì thế, luôn là nỗi tò mò lớn của công chúng và luôn bị giới truyền thông săn đuổi.