Syndicate content

CNTT

(ICTPress) - Khi máy bị tấn công, mã độc Stone Drill tự đưa mình vào quá trình nhớ của trình duyệt ưa thích của người dùng.

(ICTPress) - Việt Nam cũng là một trong số ít quốc gia có những bước tiến rõ rệt trong việc triển khai IPv6.

(ICTPress) - Ứng dụng công nghệ SDN được dự báo là một trong những xu hướng phát triển tương lai của của các hệ thống IX.

(ICTPress) - Công nghệ mạng IoT, cùng với các giải pháp dựa trên đám mây, cho phép các công ty sản xuất có thể tiếp cận nhiều thông tin hơn so với trước đây.

(ICTPress) - Thông tư về danh mục có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/4/2017.

(ICTPress) - Dưới đây là danh sách 25 phát minh Công nghệ thú vị, được phát triển tại Châu Á và trên thế giới.

(ICTPress) - Bản đồ cung cấp thông tin thời gian thực về sự ô nhiễm không khí với dự báo hàng giờ và các khuyến nghị về sức khỏe và tập luyện hữu ích.

(ICTPress) - Tính năng này chấm dứt việc phải thực hiện thêm thao tác và kết nối bạn với nhà tuyển dụng ngay trong Facebook.

(ICTPress) - Các chức năng tổng thể và đặc thù của Dynamics AX cho ngành sản xuất sẽ hỗ trợ Thép Nam Kim chuẩn hóa tất cả các quy trình kinh doanh và chức năng...

(ICTPress) - Nghiên cứu về chuyển đổi lên kỹ thuật số của Microsoft Chấu Á chỉ ra rằng các lãnh đạo doanh nghiệp tại khu vực đang nắm bắt cách mạng công nghệ lần thứ Tư.

(ICTPress) - Ước tính, triển khai Microsoft Azure sẽ giúp tiết kiệm hơn 60% chi phí đầu tư và vận hành so với đầu tư hạ tầng truyền thống.

(ICTPress) - Hiện vẫn tồn tại quan niệm cho rằng đăng ký và sử dụng tên miền quốc tế tiện lợi hơn và không bị Nhà nước quản lý hồ sơ, thông tin đăng ký. Thực tế này dẫn đến rất nhiều vi phạm.