Syndicate content

Viễn thông

(ICTPress) - Giá cước cho các dịch vụ 4G LTE phù hợp sẽ là yếu tố quan trọng đầu tiên cho sự thành công 4G trong trung và dài hạn ở Việt Nam.

(ICTPress) - VNPT VinaPhone là nhà mạng chiếm tới hơn 90% thị phần thuê bao điện thoại cố định này cho biết việc chuyển đổi mã vùng sẽ thực hiện rất nhanh...

(ICTPress) - Các ngân hàng và nhà mạng ngày càng được thúc giục tăng cường các tiêu chuẩn đối với hệ thống nhận thực khách hàng trong nỗ lực ngăn chặn gian lận...

(ICTPress) - Với những thách thức đã đặt ra trong LTE và QoE dẫn đến nhu cầu tất yếu phải lựa chọn và sử dụng một giải pháp giám sát mạng backhaul tập trung, dễ dàng triển khai mở rộng trên qui mô lớn.

(ICTPress) - Cuốn sách là tài liệu hữu ích, cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quát và những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về công nghệ 4G LTE...

(ICTPress) - 5G sẽ thúc đẩy chuyển đổi số ở nhiều ngành, cho phép những ứng dụng mới trong các lĩnh vực như IoT, ô tô, vận tải và dữ liệu lớn...

(ICTPress) - Apple đã luôn có những yêu cầu khắt khe và bảo thủ đối với các ứng dụng được đưa lên app store để đảm bảo app store là linh hồn của iPhone,

(ICTPress) - Cách đây 15 năm, iPod ra mắt và phát triển, tạo tiền để cho iPhone ngày nay.