Syndicate content

Chuyển động ngành

Việt Nam là đối tác quan trọng của Ấn Độ trong khu vực Đông Nam Á, mối quan hệ Ấn Độ - Việt ​Nam đã có bề dày truyền thống hữu nghị tốt đẹp được nối dài từ quá trình đấu tranh giành độc lập tự do dân tộc.

(ICTPress) - Samsung đang hy vọng cập nhật thiết kế và các tính năng mới, tập trung cho cuộc sống dễ dàng hơn cho khách hàng, sẽ đủ để hồi sinh lượng bán ra.

"Nhật Bản là nước đi trước và đã xây dựng thành công nhiều dự án đô thị thông minh, do đó phía Việt Nam rất cần kinh nghiệm và tư vấn của Nhật Bản trong vấn đề này...".

(ICTPress) - Việc phủ sóng, đưa các chương trình PTTH quốc gia của tỉnh về với đồng bào các dân tộc là một nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng còn nhiều khó khăn.

(ICTPress) - Facebook nhìn nhận tính năng này sẽ được sử dụng bởi sự thuận tiện trong liên lạc với bạn bè, vì các mục đích liên quan đến sự an toàn hoặc cho các mục đích khác.

(ICTPress) - Các DN phối hợp phải duy trì, cập nhật định kỳ hàng tháng mức độ sẵn sàng IPv6 của Việt Nam.

(ICTPerss) - Bộ TT&TT sẽ lấy ý kiến các cơ Bộ, ngành về danh mục dịch vụ thuê dịch vụ CNTT và các tiêu chí kỹ thuật liên quan để khuyến khích CQNN thuê.

(ICTPress) - Hà Nội là địa phương dẫn đầu trong 40 tỉnh được xếp hạng về chỉ số SXKD CNTT Việt Nam.

(ICTPres) - Về xây dựng thành phố thông minh, Nhật Bản là quốc gia rất quan tâm và có kinh nghiệm trong xây dựng thành phố thông minh.