Syndicate content

Chuyển động ngành

(ICTPress) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 17/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT.

(ICTPresss) - Huawei dành 2 triệu USD cho các chương trình xã hội, tập trung và các hoạt động hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ICT Việt Nam, trong 3 năm.

(ICTPress) - Đây là cơ hội thuận lợi để kết nối các nhà xây dựng và nghiên cứu chính sách, các chuyên gia giáo dục, đại diện các bậc phụ huynh, học sinh và sinh viên về sử dụng an toàn Internet.

(ICTPress) - Dây chuyền và thiết bị công nghệ chính của nhà máy mang tính đồng bộ cao và thuộc hàng hiện đại nhất hiện nay...

(ICTPress) - Hội phải thực sự là nơi tập hợp được các DN hội viên, đứng ở phía DN để tham gia tích cực, mạnh mẽ hơn nữa vào quá trình xây dựng, góp ý, phản biện các chính sách liên quan...

(ICTPress) - Bưu điện có mạng lưới vươn tới cấp xã, có đội ngũ nhiệt tình, trách nhiệm trong việc thu thập thống kê và có thể phố biến thông tin thống kê.

(ICTPress) - Tính năng này chấm dứt việc phải thực hiện thêm thao tác và kết nối bạn với nhà tuyển dụng ngay trong Facebook.

(ICTPress) - Anh đã là mục tiêu của 188 cuộc tấn công mạng trong 3 tháng vừa qua và cảnh báo một cuộc tấn công lớn có thể xảy ra trong tương lai.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn Israel hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực mà Israel có thế mạnh như an ninh mạng, nông nghiệp, lao động.