Chi hội Nhà báo Văn phòng Liên chi hội

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội

Điện thoại: 04.37821710

Hội viên

 1. Nhà báo Nguyễn Huy Luận
 2. Nhà báo Trần Bình Tám
 3. Nhà báo Nguyễn  Anh Dũng
 4. Nhà báo Lâm Văn Đà
 5. Nhà báo Nguyễn Văn Đức
 6. Nhà báo Nguyễn Ngọc Hà
 7. Nhà báo Trịnh Quang
 8. Nhà báo Đặng Đình Trang
 9. Nhà báo Phạm Thị Lâm
 10. Nhà báo Nguyễn Xuân Lượng
 11. Nhà báo Nguyễn Thị Thanh Mai