Đại hội II (2008 - 2013)

Đại hội lần thứ II Liên chi hội nhà báo Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tiến hành vào ngày 18/7/2008 tại trụ sở Bộ TT&TT, 18 Nguyễn Du, Hà Nội. Về dự Đại hội có 150 đồng chí là hội viên Hội nhà báo Việt Nam đang công tác tại các cơ quan thông tin báo chí trong ngành TT&TT của cả nước.

Thứ trưởng Bộ TT&TT đỗ Quý Doãn thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT phát biểu ý kiến tại Đại hội lần thứ II Liên chi hội Nhà báo TT&TT
Thứ trưởng Đỗ Quỹ Doãn trao Bằng khen cho Liên chi hội Nhà báo TT&TT
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Trung phát biểu ý kiến
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Trung trao Bằng khen cho Liên chi hội nhà báo TT&TT
Phó Tổng giám đốc Phan Hoàng Đức thay mặt Lãnh đạo VNPT trao Bằng khen cho Liên chi hội Nhà báo TT&TT
Phó Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam Hoàng Thị Tuyên phát biểu tại Đại hội
Đoàn Chủ tịch lần thứ II Liên chi hội nhà báo TT&TT
Ban chấp hành Liên chi hội Nhà báo TT&TT nhiệm kỳ II ra mắt