Đưa VN ra khỏi top 20 quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại

(ICTPress) - Đây là một trong những mục tiêu trong Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 898/QĐ-TTg phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Quyết định 898).

Theo đó, các phương hướng là đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về ATTT mạng của toàn xã hội. Huy động nguồn lực của xã hội, đặc biệt của DN tham gia công tác bảo đảm ATTT mạng; Thúc đẩy phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ ATTT; tập trung nguồn lực bảo đảm ATTT cho các hệ thống thông tin quan trọng; Tăng cường bảo đảm ATTT mạng quốc gia, phát triển khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu nguy cơ, đe dọa mất ATT trên mạng (cyber resilience).

Các mục tiêu là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về ATTT, tỷ lệ các sự cố mất ATTT mạng xảy ra do nhận thức yếu kém, chủ quan, bất cẩn của con người ở dưới mức 50%; Nâng cao uy tín giao dịch điện tử của VN, đưa VN ra khỏi danh sách 20 quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại và phát tán thư rác cao nhất trên thế giới theo xếp hạng của các tổ chức quốc tế; Hình thành cơ bản hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hệ thống kiểm định đánh giá về ATTT và Phát triển tối thiểu 5 sản phẩm ATTT thương hiệu VN được sử dụng phổ biến tại thị trường trong nước. Doanh nghiệp VN đóng vai trò chủ đạo tại thị trường dịch vụ ATTT trong nước.

Quyết định nêu 3 nhiệm vụ bảo đảm ATTT mạng bao gồm: bảo đảm ATTT mạng quy mô quốc gia; Bảo đảm ATTT mạng trong hoạt động của cơ quan, tổ chức và Phát triển thị trường sản phẩm và dịch vụ ATTT mạng.

Quyết định cũng nêu ra 4 giải pháp được đưa ra từ nay đến năm 2020 là: Hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách, Thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế; Kiện toàn bộ máy, phát triển nguồn nhân lực và Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức.

Để thực hiện, Quyết định 898, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan tổ chức liên quan triển khai đôn đốc, thực hiện, kiểm tra và định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ…

Bộ TT&TT cũng được giao nhiệm vụ thành lập Ban Điều hành để điều phối, đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn công tác bảo đảm ATTT mạng. Ban Điều hành sẽ do một đồng chí lãnh đạo Bộ TT&TT làm Trưởng ban và bộ phận thường trực Ban Điều hành là một đơn vị chức năng kiêm nhiệm thuộc Bộ TT&TT.

Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan Bộ, ngang Bộ, thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng được giao nhiệm vụ liên quan

Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Tổng Liên đoàn Lao động, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh VN, Hội Nông dân căn cứ nội dung Quyết định này để tổ chức triển khai công tác bảo đảm ATTT mạng trong cơ quan, tổ chức của mình.

Hiệp Hội ATTT (VNISA), Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT VN (VINASA), Hội Tin học VN, Hiệp hội Internet Việt Nam, Hiệp hội Thương mại điện tử VN phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ TT&TT trong việc triển khai… Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, viễn thông, cung cấp dịch vụ Internet, hoạt động trong lĩnh vực CNTT và Truyền thông căn cứ để Quyết định để triển khai công tác bảo đảm ATT mạng trong hoạt động của doanh nghiệp.

HM

Tin nổi bật