6, cơ quan Bộ, 16 địa phương chưa xây dựng Kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT

(ICTPress) - 6 Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, 16 địa phương chưa xây dựng Kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT.

Theo Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT), nhiều Bộ, ngành, địa phương cho tới thời điểm hiện nay chưa thực hiện nghiêm túc Quy định của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng Kế hoạch 5 năm về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (CQNN).

Cụ thể, theo thống kê của Cục Tin học hóa 6 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ chưa thực hiện là Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ KH&CN, Ngân hàng Nhà nước VN, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội VN, Ban Quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng theo danh sách này, 16 địa phương chưa thực hiện là Bình Định, Bình Phước, Cần Thơ, Gia Lai, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Lai Châu, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Nguyên và Yên Bái.

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ, ngành, địa phương) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch 5 năm về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan mình, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Cũng tại Nghị định số 64/NĐ-CP chính phủ giao Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ TT&TT) có trách nhiệm: trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN; hướng dẫn xây dựng và thẩm định kế hoạch 5 năm của các Bộ, ngành, địa phương. Dựa trên Kế hoạch 5 năm đã được phê duyệt, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm và triển khai thực hiện.

Triển khai thực hiện quy định trên và nhằm đồng bộ kế hoạch ứng dụng CNTT với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngành của các Bộ, ngành và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương giai đoạn 2016-2020, trong năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2016-2020, căn cứ Chương trình trên, nhằm đồng bộ hoạt động ứng dụng CNTT trên toàn quốc, Bộ TT&TT đã có văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT cho giai đoạn 2016-2020 và đề nghị các Cơ quan trên gửi hồ sơ về Bộ TT&TT để thẩm định trước ngày 30/9/2015.

Để tạo thuận lợi cho việc phê duyệt Kế hoạch 5 năm của các Bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ủy quyền cho Bộ trưởng, Thủ trưởng và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 của mình trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ TT&TT.

Với các quy định như trên, các Bộ, ngành, địa phương phải xây dựng dự thảo Kế hoạch 5 năm về ứng dụng CNTT của mình, gửi Bộ TT&TT để thẩm định, trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ TT&TT, các Bộ, ngành, địa phương tiến hành hoàn thiện dự thảo Kế hoạch và phê duyệt theo thẩm quyền.

Cho tới thời điểm hiện nay, nhiều Bộ, ngành, địa phương đã xây dựng Kế hoạch 5 năm về ứng dụng CNTT, xin ý kiến thẩm của Bộ TT&TT và tiến hành hoàn thiện, phê duyệt Kế hoạch theo đúng quy định của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số Bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện đúng quy định trên.

Căn cứ tình hình trên, ngày 12/5/2016 tại Phiên họp Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN, Cục Tin học hóa đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Điều hành. Theo đó, Ban Điều hành giao Cục Tin học hóa – Cơ quan thường trực Ban Điều hành dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Bộ TT&TT gửi các Bộ, ngành, địa phương để đôn đốn thực hiện đúng quy định của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 24/5/2015, Bộ TT&TT đã có văn bản số 1665/BTTTT-THH gửi các Bộ, ngành, địa phương chưa xây dựng Kế hoạch 5 năm; văn bản số 1664/BTTTT-THH gửi các Bộ, ngành, địa phương đã phê duyệt Kế hoạch 5 năm về ứng dụng CNTT nhưng không xin ý kiến thẩm định của Bộ TT&TT để đôn đốc thực hiện theo quy định, gửi dự thảo Kế hoạch về Bộ TT&TT trước 30/6/2016 (đối với các Cơ quan chưa xây dựng Kế hoạch); trước 10/6/2016 (đối với các Cơ quan đã phê duyệt Kế hoạch nhưng không xin ý kiến thẩm định của Bộ TT&TT) để thẩm định.

Căn cứ các dự thảo Kế hoạch của các Bộ, ngành, địa phương; căn cứ định hướng ứng dụng CNTT trong giai đoạn 2016-2020 của quốc gia và các văn bản liên quan, trong thời gian tới Cục Tin học hóa – đơn vị được Lãnh đạo Bộ TT&TT giao chủ trì công tác thẩm định sẽ phối hợp các cơ quan liên quan, tổ chức thẩm định dự thảo Kế hoạch của các Bộ, ngành, địa phương trên.

HM

Tin nổi bật