Viết về sự nghiệp Ðại đoàn kết toàn dân tộc

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa công bố thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 9 năm 2011.

Theo đó, các tác phẩm dự giải cần có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung: Triển khai các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; Tình hình và kết quả thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phản ánh những tình cảm, nguyện vọng và việc làm tốt đẹp của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, kiều bào ta ở nước ngoài…

Đối tượng tham gia dự giải là các nhà báo chuyên và không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Mỗi tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm ở các thể loại: báo viết, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí.

Các tác phẩm dự giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 9 phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước sử dụng từ ngày 1/10/2010 đến ngày 30/9/2011.

Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các loại hình báo chí với các mức thưởng: Giải A mỗi giải 15 triệu đồng; giải B mỗi giải 10 triệu đồng; giải C mỗi giải 5 triệu đồng và giải khuyến khích mỗi giải 3 triệu đồng.

Các tác phẩm dự giải gửi về địa chỉ: Thường trực Hội đồng Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”, số 46, Tràng Thi, Hà Nội. Hạn cuối nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30/9/2011.

NL

Tin nổi bật