Thủ tướng yêu cầu có giải pháp về thông tin VietNamNet phản ánh

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về một số thông tin nêu tại Báo điện tử VietNamNet liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi.

Cụ thể, văn bản của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Báo điện tử VietNamNet nêu thông tin Kiểm toán chuyên đề các dự án sử dụng ODA, vốn vay ưu đãi của Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều vấn đề gây bức xúc trong việc sử dụng vốn vay ODA, quy định nhiều ràng buộc bất lợi như chi phí tư vấn, chuyên gia, quy định về nhà thầu, lựa chọn nhà thầu làm cho các dự án sử dụng ODA tưởng rẻ hóa đắt.

Về vấn đề nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo đánh giá về những vấn đề chưa hợp lý trong sử dụng vốn ODA và đề xuất giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, VietNamNet đã đăng tải bài viết "Quy định 'lạ', ràng buộc bất lợi ODA tưởng rẻ hóa đắt". Bài viết dẫn kết luận của Kiểm toán Nhà nước cho rằng: Việc đàm phán, ký kết Hiệp định vay vốn ODA và vốn vay ưu đãi gặp những ràng buộc bất lợi. Đơn cử việc phải sử dụng tư vấn quốc tế với chi phí “đắt đỏ”.

Đơn cử, Dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh, công tác tư vấn thiết kế, giám sát thi công phải sử dụng nhà thầu quốc tế, chuyên gia tư vấn nước ngoài nên chi phí tăng cao gấp nhiều lần so với sử dụng tư vấn trong nước.

 Cụ thể, Gói thầu C, Chi phí tư vấn thiết kế và hỗ trợ đấu thầu tăng từ 6,2 tỷ đồng lên 60,4 tỷ đồng, tương đương 9,7 lần; chi phí tư vấn giám sát tăng từ 4,9 tỷ đồng lên 66,2 tỷ đồng tương đương 13,5 lần.

Tại gói thầu G, chi phí tư vấn thiết kế cũng tăng từ 4,9 tỷ đồng lên 12,5 tỷ đồng, tương đương 2,5 lần; chi phí tư vấn giám sát tăng từ 4,9 tỷ đồng lên 22,4 tỷ đồng tương đương 4,5 lần.

Có dự án bị buộc áp dụng hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế trên cơ sở chất lượng và chi phí; lựa chọn nhà thầu có trụ sở từ bên cho vay, nhà thầu nước ngoài, quy định chi tiết đề cương và nhân sự tư vấn giám sát trong khi không phải dự án có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công nghệ hiện đại.

Nguồn: vietnamnet.vn

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/thu-tuong-chinh-phu-chi-dao-xu-ly-thong-tin-bao-vietnamnet-neu-ve-von-vay-oda-645053.html

Tin nổi bật