Thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội

Ngày 1/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký Quyết định số 2302/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội.

Họp báo về tình hình kinh tế-xã hội quý II/2022 của UBND thành phố Hà Nội.

Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, là đầu mối tổ chức hoạt động cung cấp thông tin báo chí của UBND thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành và các địa phương về các vấn đề dư luận xã hội đang bức xúc, quan tâm; thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Hà Nội.

Trung tâm báo chí sẽ cung cấp thông tin chính thống của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các cơ quan Đảng, chính quyền, hành chính đến các cơ sở… trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội: hanoi.gov.vn; đồng thời chỉ dẫn cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính trên trang dichvucong.hanoi.gov.vn (Dịch vụ công trực tuyến). Trung tâm báo chí có nhiệm vụ tiếp nhận, xây dựng và chia sẻ thông tin để cung cấp cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước; thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ các cơ quan báo chí.

Tổ chức các cuộc họp báo, sự kiện báo chí, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, triển lãm và các sự kiện thông tin truyền thông khác; hợp tác với các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan báo chí, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Bên cạnh đó, trung tâm báo chí cũng phát triển đa dạng nội dung, hình thức hoạt động và các ứng dụng, sản phẩm, truyền thông đa phương tiện. Tiếp nhận các câu hỏi, ý kiến của công dân, tổ chức trên internet và trả lời theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, chỉ dẫn quy trình thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được đăng tải trên Công Giao tiếp điện tử Hà Nội và trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến...

Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội có tên giao dịch tiếng Anh là Hanoi Capital Press Center (Hanoi CPC), trụ sở đặt tại số 1 phố Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Nguồn: VIỆT HOÀNG/nhandan.vn

https://nhandan.vn/tranghanoi-tin-chung/thanh-lap-trung-tam-bao-chi-thu-do-ha-noi-703734/

Tin nổi bật