Tạp chí Truyền hình Số giảm kỳ xuất bản

(ICTPress) - Tại Hội nghị sơ kết Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Tổng Công ty VTC ngày 18/7, VTC cho biết Tạp chí Truyền hình số giảm xuống còn 1 số/tháng thay vì 2 số/tháng như hiện tại.

Việc giảm kỳ xuất bản Tạp chí Truyền hình Số là một trong những giải pháp thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2013 của Tổng công ty VTC.

Tạp chí Truyền hình Số 6 tháng đầu năm 2013 đã luôn đổi mới nội dung và hình thức nhằm phục vụ tốt công tác truyền thông và quảng bá thương hiệu, hoạt động của Đài Truyền hình Kỹ thuật số (THKTS) VTC; đồng thời tạp chí cũng làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá cho các dịch vụ và sản phẩm của Tổng công ty VTC.

Để từng bước nâng cao chất lượng nội dung cho tạp chí, Đài THKTS VTC đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo cho Tạp chí.

Được biết nhóm truyền thông, báo chí (gồm: Đài THKTS VTC, Báo điện tử VTC News, Tạp chí Truyền hình Số, Báo Thể thao 24h, công tác tài trợ, quảng cáo) 6 tháng đầu năm 2013 đạt doanh thu 171 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch cả năm và lợi nhuận âm 65 tỷ đồng trong tổng doanh thu toàn VTC đạt 1.811 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch cả năm và lợi nhuận đạt 26,5 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm.

Về công tác tổ chức quảng cáo, tài trợ VTC cho biết mặc dù đã có nhiều thay đổi, đồng thời đề ra nhiều biện pháp tích cực như đưa kênh VTC1 vào các hạ tầng truyền dẫn, thuê đơn vị đo rating, cắt bỏ các chương trình không hiệu quả…; nhưng công tác quảng cáo, tài trợ vẫn đạt kết quả rất thấp; khoảng 10% so với kế hoạch cả năm. Nguồn thu quảng cáo từ ngoài hầu như không có, chủ yếu là thu từ quảng cáo nội bộ.

Mai Nguyễn

Tin nổi bật