Qualcomm xuất bản tạp chí điện tử

(ICTPress) - Qualcomm Spark là tạp chí điện tử cung cấp các bài viết hấp dẫn của các chuyên gia và những nhà báo có tầm ảnh hưởng trong ngành.

Đây là cách Qualcomm chia sẻ những hiểu biết chuyên sâu về công nghệ di động và khởi xướng các cuộc trò chuyện với những người đam mê trong ngành.

Là một công ty của những nhà sáng tạo, có tầm nhìn kinh doanh rộng mở, Qualcomm tạo ra các “tia sáng”, khơi mào cho những công nghệ tuyệt vời tiếp theo, và xây dựng nền tảng hỗ trợ toàn bộ hệ sinh thái của các nhà sáng tạo và phát minh.

Cùng với hệ sinh thái này, Qualcomm phát minh ra tương lai của truyền thông, nâng cao vị thế công nghệ và của thế giới - và tất cả bắt nguồn từ sáng tạo ban đầu đó. Qualcomm Spark nhằm kể những câu chuyện của hệ sinh thái, để nắm bắt các tia sáng khi chúng xuất hiện, và chia sẻ tầm nhìn của Qualcomm về tương lai.

Bạn đọc quan tâm có thể vào http://spark.qualcomm.com/ để tìm đọc các thông tin lý thú.

X.T

Tin nổi bật