Pulitzer 2012: các tác giả nộp bài trực tuyến

(ICTPress) - Hội đồng Giải thưởng báo chí Pulitzer đã thông báo ngày 30/11 là các tác giả dự thi 14 thể loại báo chí Pulitzer 2012 phải nộp bài qua mạng.

Các tác phẩm báo chí tham dự Pulitzer không còn phải nộp bản giấy

Hội đồng cũng đã sửa định nghĩa tiêu chí về đưa tin nóng địa phương, một trong 14 tiêu chí, nhấn mạnh đến việc đưa tin nóng trực tuyến (ở thời gian thực).

Hệ thống nộp bài sẽ chấm dứt việc nộp bài giấy, mà trước đây nộp theo hình thức tập bài, có lịch sử 95 năm từ khi giải thưởng này bắt đầu. Tất cả các bài bài nộp, từ những câu chuyện đến những hình ảnh, những trình bày và video, hiện nay phải nộp dạng số qua trang web nộp bài riêng của Pulitzer.

Chi tiết của sự thay đổi này được tiến hành cùng với việc các quy định và hướng dẫn cũng được sửa đổi, sẽ chính thức trên website Pulitzer. Hạn chót nộp bài là 25/1/2012, sớm hơn một tuần so với các năm trước.

Hệ thống mới này sẽ sắp xếp quá trình nộp bài cho các tác phẩm gửi đến, ước tính khoảng 1,100 bài/năm và sẽ dễ dàng cho các giám khảo báo chí Pulitzer và Hội đồng Giải thưởng Pulitzer quản lý và đánh giá các tác phẩm dự thi. Ban giám khảo Pulitzer sẽ đề cử ba ứng cử viên cho từng tiêu chí giải thưởng. Người thắng cuộc sẽ được Hội đồng Giải thưởng lựa chọn.

 Hội đồng cũng hoan nghênh một loạt các hình thức nộp bài báo chí theo hình thức số – như các bài báo được đánh máy, các hình ảnh tương tác, blog, cơ sở dữ liệu, video và các hình thức đa phương tiện khác - trong số 12 của 14 tiêu chí. Hai tiêu chí ảnh chụp vẫn quy định phải là ảnh tĩnh, và phải được nộp dạng số.

Việc sửa định nghĩa về “Tin nóng” tập trung vào việc đưa tin là “nhanh chóng nhất có thể, đưa tin các sự kiện chính xác khi diễn ra, và thời gian diễn ra, những chú thích rõ ràng, để cung cấp bối cảnh và mở rộng trong bối cảnh ban đầu”.

Một ví dụ được mở rộng là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa tin trực tuyến (thời gian thực), Hội đồng cho biết sẽ không chấm điểm cho tác phẩm về một sự kiện diễn ra lúc 8 giờ sáng và tin về sự kiện này hôm sau mới đăng.

Hội đồng cũng đánh giá những tác giả nộp thông tin thời hạn của tác phẩm, trong thư giới thiệu và  trong hồ sơ liên quan đến tác phẩm, chi tiết trình tự diễn ra các sự kiện trong một câu chuyện “nóng” và liên quan như thế nào tới thời gian của các sự kiện khi nộp bài.

Trong tất cả các tiêu chí của Giải thưởng Pulitzer, các tác phẩm nộp phải dựa trên các tài liệu từ một tờ báo của Mỹ hoặc các trang tin tức được xuất bản hàng tuần và tuân thủ các nguyên tắc báo chí cao nhất. Các tạp chí và các cơ quan phát tin tức và các website liên quan sẽ không đủ tư cách.

Hệ thống báo chí điển tử mới này sẽ bao gồm cả việc thanh toán thẻ tín dụng với phí 50 USD/lần nộp, không áp dụng cho các tác phẩm tiêu chí giải thưởng sách, kịch và âm nhạc.

Các giải thưởng Pulitzer được quản lý tại trường đại học Columbia được Joseph Pulitzer, một nhà báo và nhà xuất bản báo Mỹ gốc Hungary, người đã để lại tiền cho trường đại học Comlumbia khi ông mất năm 1911, thành lập. Một phần của sự trao tặng này được sử dụng để thành lập trường báo chs năm 1912 và thành lập các giải  thưởng Pulitzer, được tổ chức trao giải thường lần đầu vào năm 1917.

Bảo Ngọc

Theo pulitzer.org

Tin nổi bật