Nga cảnh báo trả đũa đối với truyền thông Mỹ

Moscow sẽ hành động trên nguyên tắc có đi có lại để đáp trả những hạn chế mà phía Mỹ áp dụng đối với các nhà báo Nga đang tác nghiệp trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Quan hệ giữa Nga và Mỹ lại tiếp tục có thêm những diễn biến căng thẳng. Lần này là xung quanh quy chế cho các cơ quan truyền thông của nước này hoạt động tại nước kia. Bộ Tư pháp Mỹ mới đây đã yêu cầu kênh truyền hình của nước Nga là "Nước Nga ngày nay" RT chuyển quy chế hoạt động tại Mỹ như một công ty nước ngoài. Hôm qua (9/10), Bộ Tư pháp Nga đã có phản ứng là: tuyên bố sẽ áp dụng biện pháp đáp trả.

Ngày hôm qua, Bộ Tư pháp Nga đã thông báo cho Đài Tự Do và hai cơ quan báo chí khác của Mỹ về những hạn chế có thể có đối với họ thể theo luật của Liên bang Nga về các phương tiện truyền thông đại chúng. Theo thông báo này, Moscow sẽ hành động trên nguyên tắc có đi có lại để đáp trả những hạn chế mà phía Mỹ áp dụng đối với các nhà báo Nga đang tác nghiệp trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Biện pháp đáp trả này của Nga không chỉ dừng lại ở việc chuyển quy chế của các cơ quan báo chí Mỹ thành các công ty nước ngoài mà có thể sẽ tiến đến việc hạn chế số lượng cán bộ; từ chối cấp thẻ nhà báo của Bộ Ngoại giao Nga cho hàng loạt công ty nước ngoài; áp dụng chế độ kiểm tra chặt chẽ việc thực thi Luật lao động, Luật thuế tại các cơ quan trường trú báo chí của Mỹ tại Nga.

Nguồn: Duy Nghĩa - Khắc Long (Thường trú Đài THVN tại Nga)/vtv.vn

Tin nổi bật