Làm báo là làm văn hóa

(ICTPress) - Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò quản lý, chỉ đạo báo chí, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh”, Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2013 được tổ chức tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong 2 ngày 17 và 18/4/2013.

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đây là dịp hội ngộ lớn nhất trong năm của những người làm công tác hội trong cả nước với khoảng 450 đại biểu chính thức gồm các Ủy viên Ban chấp hành; lãnh đạo 63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố, 18 Liên chi hội và 198 Chi hội trực thuộc Trung ương và khách mời đã tham dự Hội nghị.

Hội nghị tập trung bàn thảo các biện pháp nâng cao vai trò của Hội nhà báo trong quản lý, chỉ đạo báo chí, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Hệ thống báo chí khẳng định vai trò là diễn đàn của nhân dân

Đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam cho biết hệ thống báo chí cả nước đã khẳng rõ hơn vai trò là diễn đàn của nhân dân, phương tiện phản biện xã hội tích cực, góp phần to lớn vào việc tổng kết các bài học của công cuộc đổi mới theo đường lối của Đảng. Báo chí đã phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh đang đặt ra trước xã hội trong quá trình phát triển; phân tích, đánh giá những hạn chế, bất cập; phản ánh kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất giải pháp khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế không ngừng nâng cao hiệu lực của pháp luật và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Trong những tháng đầu năm 2013, báo chí tập trung tuyên truyền đợt sinh hoạt sâu rộng lấy ý kiến của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Báo chí tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong đấu tranh phòng chống tham những, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đây là thành tích chung của giới báo chí, trong đó có phần đóng góp quan trọng của Hội nhà báo Việt Nam, của cán bộ, hội viên nhà báo sinh hoạt và làm việc tại các tổ chức cơ sở Hội; các cơ quan báo chí trong cả nước. Hội nhà báo Việt Nam và các tổ chức cơ sở Hội đã thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình công tác năm 2012 đã đề ra. Trong đó, nổi bật là việc Hội tham gia công tác quản lý, chỉ đạo báo chí; đẩy mạnh viện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; công tác kiểm tra; công tác đối ngoại; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội - từ thiện…

Một số thách thức đối với báo chí hiện nay

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn phát biểu tại Hội nghị cho biết Việt Nam là một trong những nước có truyền thông tương đối phát triển, đặc biệt là từ khi có Internet. Tuy nhiên, khó khăn của nền kinh tế năm qua và năm nay đã tác động rất lớn đến báo chí. Trong bối cảnh khó khăn đó, các cơ quan báo chí đã rất cố gắng, có nhiều một số cơ quan báo chí rút xuất bản số kỳ, không đóng cửa cơ quan báo chí nhưng Phát thanh truyền hình và báo điện tử đã phát triển rất mạnh.

Trong sự phát triển đa dạng, sự bùng nổ đặt ra việc xác định nguồn tin, việc xử lý nguồn tin chưa tuân thủ theo tiếp nhận xử lý đăng tin. Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đề nghị cần phải quan tâm hơn nữa đến vấn đề nguồn tin và những sai phạm trong việc khai thác thông tin; sự bùng nổ của các mạng xã hội, mối quan hệ giữa báo chí và mạng xã hội (ngày càng có nhiều nhà báo khai thác thông tin từ mạng xã hội, tuy nhiên do áp lực thông tin nên một số nhà báo đã thiếu kiểm chứng trước khi đưa tin); đẩy mạnh việc tuyên truyền  pháp luật về báo chí, nâng cao trình độ pháp luật của nhà báo; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý báo chí và hội nhà báo, nhất là việc ban hành các văn bản pháp luật quy định về hoạt động báo chí, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ của hội viên - nhà báo…

Ngoài ra, báo chí hiện nay cũng gặp khó khăn về kinh tế. Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đề nghị Hội nhà báo Việt Nam cùng Bộ TT&TT phối hợp xem xét các vấn đề về kinh tế báo chí, tuyên truyền pháp luật và đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà báo.

Làm báo là làm văn hóa

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc xây dựng đời sống kinh tế - xã hội hiện nay.

"Trong tình hình xã hội đang ngày càng suy thoái về đạo đức, phim ảnh nước ngoài lấn lướt, báo chí cần phải có trách nhiệm trong việc đưa thông tin, tránh những thông tin cổ vũ cho các thị hiếu tầm thường, chú trọng đến việc tuyên truyền xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; báo chí cần phải nâng cao tính chiến đấu, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt… ", đồng chí Vũ Ngọc Hoàng nhấn mạnh.

"Làm báo là làm văn hóa, người làm báo là người làm văn hóa. Văn hóa không phải là cái bắt chước mà cái thấm vào bản thân. Văn hóa xây dựng giá trị nhân văn. Đây là công việc quan trọng, phù hợp chức năng và vai trò của báo chí", đồng chí Vũ Ngọc Hoàng cho biết.

Lan Phương

Tin nổi bật