Khởi động cuộc thi viết về công nhân và Công đoàn 2017-2018

Sáng 8/8, tại Hà Nội,Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã họp báo công bố về Cuộc thi báo chí viết về công nhân và Công đoàn năm 2017-2018 với chủ đề  “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, vì quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn của đoàn viên và người lao động”.

Cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá những đổi mới trong tổ chức, hoạt động của các cấp công đoàn, những đóng góp của tổ chức Công đoàn Việt Nam vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Tuyên truyền về vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, góp phần tập hợp, phát triển đoàn viên công đoàn.

Biểu dương những doanh nghiệp điển hình chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ); những tấm gương tận tụy của cán bộ công đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ; những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt.

Thông qua cuộc thi, BTC mong muốn góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp công đoàn trong chăm lo, bảo Vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

Bên cạnh đó, cuộc thi cũng giúp nâng cao vai trò, hiệu quả của báo chí nói chung và báo chí công đoàn nói riêng trong tuyên truyền về giai cấp công nhân và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam. Nhằm ghi nhận, động, viên, khen thưởng những nhà báo, cơ quan báo chí có các tác phẩm báo chí chất lượng tốt trong tuyên truyền về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; phản biện, Xây dựng các chính sách, pháp luật liên quan đến. công nhân, viên chức, lao động.

Quang cảnh buổi họp báo công bố thể lệ cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn.

Nội dung các tác phẩm tham dự giải là phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Phản ánh những đóng góp của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Những đổi mới trong tổ chức, hoạt động của các cấp công đoàn; Vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên; nâng cao đời sống của CNLĐ; các thiết chế của công đoàn phục vụ CNLĐ. Biểu dương những doanh nghiệp điển hình chăm lo cho đoàn viên, NLĐ; những tấm gương tận tụy của cán bộ công đoàn, những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt trong bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ.

Đối tượng tham dự là công dân Việt Nam, là phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí thuộc các loại hình báo chí (báo in, truyền hình, phát thanh, báo mạng điện tử) trong cả nước. Thời gian xuất bản các tác phẩm từ ngày 01/8/2017 đến 01/5/2018. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ 15/8/2017 – 10/5/2018. Email nhận tác phẩm: thibaochicncd@gmail.com hoặc gửi về địa chỉ Ban Tuyên giáo – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Số 1A Yếu Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ngoài ra, từ tháng 6 đến tháng 12/2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng tổ chức cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. 

Cơ cấu giải thưởng gồm: 

Giải truyền hình, phát thanh: 01 giải A trị giá 15 triệu đồng; 01 giải B trị giá 10 triệu đồng; 02 giải C mỗi giải 7 triệu đồng; 03 giải khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng.

Giải báo in, báo điện tử: 01 giải A trị giá 15 triệu đồng; 01 giải B trị giá 10 triệu đồng; 02 giải C mỗi giải 7 triệu đồng; 05 giải khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng.

Giải chuyên đề tác phẩm hay viết về “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên và xây dựng thiết chế công đoàn”: 01 giải trị giá 15 triệu đồng.

Theo Nguyễn Mạnh/congluan.vn

Tin nổi bật