Hoạt động Hội nhà báo tỉnh, thành rõ nét hơn tổ chức hội ở Trung ương

(ICTPress) - Hoạt động của Hội nhà báo 63 tỉnh, thành phố rõ nét hơn các tổ chức hội ở các cơ quan báo chí Trung ương, vì các địa phương có bộ máy lãnh đạo, cán bộ chuyên trách.

Ảnh minh họa

Đây là một trong những đánh giá công tác xây dựng tổ chức Hội năm 2012 được Hội nhà báo Việt Nam tổng kết và thông báo đến các cấp hội nhà báo 63 tỉnh, thành phố, các Liên chi hội và chi hội nhà báo trên toàn quốc.

Cụ thể hơn về cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách và các nguồn lực khác để hoạt động công tác hội, Hội nhà báo Việt Nam cho biết thực hiện Chỉ thị 919-CT/TTg ngày 18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo hầu hết các tỉnh quan tâm phân bổ ngân sách (từ 150 triệu đến 1,5 tỷ đồng/năm) cho các Hội nhà báo hoạt động thường xuyên, cung cấp trụ sở, phương tiện làm việc, xe ô tô (đối với một số cấp Hội).

Về mặt tổ chức, lãnh đạo tỉnh phân bổ chỉ tiêu nhân sự (từ 3 đến 7 biên chế hưởng lương), và tùy theo điều kiện ở mỗi địa phương, tỉnh chỉ đạo thực hiện chế độ Chủ tịch Hội kiêm nhiệm hoặc chuyên trách.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tỉnh Hội được cấp kinh phí eo hẹp (120 - 140 triệu đồng/năm) do nhân sự Văn phòng Hội ít, hoạt động của Hội chưa thật nổi bật.

Trong hoạt động Hội có vướng mắc là lãnh đạo một vài tỉnh vẫn yêu cầu Hội nhà báo tỉnh xây dựng Điều lệ riêng để UBND tỉnh phê duyệt theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Cho tới nay, theo Hội nhà báo Việt Nam, tổng số hội viên hiện nay là trên 19.000, sinh hoạt trong 292 tổ chức cơ sở hội. Tính đến hết tháng 10/2012, đã có 17.000 hội viên được đổi Thẻ hội viên nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 NĐ

Tin nổi bật