Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường tư thục, dân lập không mở ngành báo chí

Ngày 19/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời một số trường đại học tư thục, dân lập về việc đăng ký mở ngành xuất bản, báo chí.

Ảnh minh họa: Dân trí.

heo đó, Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), trả lời đề nghị của một số trường đại học tư thục về việc đăng ký mở ngành xuất bản, báo chí, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến:

"Tại điểm 3 về thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp quan trọng đối với công tác báo chí xuất bản, trong chỉ thị số 22-CT/TW ngày 17-10-1997 của Bộ Chính trị khóa VIII về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản" nêu: "Đào tạo bồi đưỡng báo chí chủ yếu là trong nước, dưới sự thống nhất của Đảng và sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. Không mở các khoa, lớp báo chí, xuất bản ở các trường đại học dân lập, tư thục".

Đại diện Vụ Giáo dục đại học cho biết: "Căn cứ vào quy định trên, các trường đại học dân lập, tư thục không được mở các khoa, lớp báo chí, xuất bản. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường thực hiện đúng nội dung nêu trên".

Thực tế hiện nay, các trường đại học ngoài công lập tuy không được phép đào tạo ngành báo chí nhưng được phép đào tạo ngành quan hệ công chúng và truyền thông. Đây là ngành học cũng rất gần với báo chí.

Được biết, hiện cả nước có 9 trường đại học, học viện đào tạo ngành báo chí, tất cả đều là trường công lập, gồm:

Học viện Báo chí và tuyên truyền

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế)

Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội

Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên)

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)

Trường Đại học Vinh

Vừa qua, một số trường đại học ngoài công lập đã xin mở ngành báo chí, trong đó có trường ĐH Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Quỳnh Ngân (t/h)

https://vtv.vn/giao-duc/bo-giao-duc-yeu-cau-cac-truong-tu-thuc-dan-lap-khong-mo-nganh-bao-chi-2021032009462894.htm

Tin nổi bật