Báo chí VN thời kỳ đổi mới: Cuốn sách chuyên khảo bổ ích, thiết thực về báo chí VN

“Báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới (Từ năm 1986 đến nay)” là cuốn sách chuyên khảo do PGS.TS Dương Xuân Sơn (Khoa Báo chí & Truyền thông - Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG Hà Nội) biên soạn, NXB Đại học Quốc gia ấn hành vào quý III/2013. Đây là một công trình nghiên cứu báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới tập trung vào nhiều vấn đề của báo chí thời kỳ đổi mới.

Thực tế sự nghiệp đổi mới đất nước hơn 25 năm, báo chí đã có những đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước. Bước sang thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH đất nước, báo chí càng giữ vai trò quan trọng. Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy vai trò đó, cần có sự tìm hiểu, nghiên cứu công phu, đánh giá đúng thực trạng của báo chí để Đảng và Nhà nước có những chính sách phù hợp nhằm lãnh đạo và quản lý báo chí hoạt động có hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước. Cuốn sách chuyên khảo “Báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới (Từ năm 1986 đến nay)”cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu này.

Với 9 chương và trên 350 trang sách, cuốn sách có tư tưởng chủ đạo là khẳng định những đóng góp của báo chí trong thời kỳ đổi mới, đồng thời tập trung nghiên cứu về vai trò của báo chí được thể hiện trên 9 vấn đề: Tổng quan báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới; Đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới; Báo chí với việc phản ánh các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế thời kỳ đổi mới; Vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Vai trò của đội ngũ nhà báo trong công cuộc đổi mới; Vai trò của báo chí với vấn đề Nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kinh tế báo chí; Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình; Những hạn chế, hướng khắc phục để báo chí phát triển.

Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, tác giả Dương Xuân Sơn đã nhận được nhiều ý kiến của các nhà lãnh đạo, quản lý báo chí, văn hóa tư tưởng, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu báo chí, nhà báo, sinh viên, học viên sau đại học, nghiên cứu sinh quan tâm góp ý, giúp tác giả có thêm điều kiện sửa chữa, bổ sung, cập nhật những thông tin mới về lĩnh vực báo chí truyền thông cả về nội dung và hình thức.

Hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin mới, những kiến thức bổ ích trong lĩnh vực báo chí truyền thông, văn hóa truyền thông, truyền thông và xã hội trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Nguyễn Tuyết

 Nguồn: congluan.vn

Tin nổi bật