50 tỷ đồng để tuyên truyền Đề án số hóa truyền hình

(ICTPress) - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất (sau đây gọi là Đề án).

Thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất (sau đây gọi là số hóa truyền hình) là nhiệm vụ quan trọng của các cấp chính quyền; các cơ quan báo chí và thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT.

Hoạt động thông tin và truyên truyền về số hóa truyền hình cần bám sát các mục tiêu, nội dung, lộ trình thực hiện của Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011.

Mục tiêu của Đề án tuyên truyền là đến hết năm 2014, hầu hết lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các Bộ, Ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình; cán bộ phụ trách thông tin cơ sở; lãnh đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng, nhập khẩu, sản xuất, phân phối thiết bị truyền hình hiểu biết đầy đủ về sự cần thiết mục tiêu và nội dung của Đề án.

Theo lộ trình số hóa truyền hình tại từng địa phương, 1 năm chấm dứt truyền hình tương tự trên địa bàn, hầu hết cán bộ thông tin cơ sở; phóng viên báo chí thuộc lĩnh vực CNTT và TT, nhân viên bán thiết bị truyền hình tại các cửa hàng điện máy tại địa phương được tập huấn và nắm rõ về lợi ích, nội dung, yêu cầu và kiến thức cơ bản của việc chuyển đổi truyền hình tương tự sang truyền hình số.

Cũng theo lộ trình này, 6 tháng trước khi chấm dứt truyền hình tương tự trên địa bàn, hầu hết số hộ dân có máy thu hình tại địa phương được phổ biến và nắm được thông tin cần thiết về việc chuyển đổi truyền hình tương tự sang truyền hình số.

Mục tiêu tiếp theo là đến hết năm 2018 hầu hết người dân trên cả nước được phổ biến và nắm được thông tin cần thiết về việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số.

Tham gia thực hiện Đề án, cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình được phân công; dành thời lượng, dung lượng phù hợp để phát sóng, mở chuyên trang, chuyên mục, đăng quảng cáo về số hóa truyền hình theo hướng dẫn của Bộ TT&TT.

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước là 40 tỷ đồng và từ Quỹ Viễn thông công ích Việt Nam là 10 tỷ đồng (không kể kinh phí từ nguồn vốn doanh nghiệp, kinh phí của các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng).

 Minh Anh

Tin nổi bật