VNPT đề nghị Chính phủ cho hợp nhất một loạt công ty chủ lực

(ICTPress) - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) đề nghị Chính phủ không cổ phần hóa MobiFone mà sẽ hợp nhất VinaPhone và MobiFone thành Tổng công ty Thông tin di động (VNPT- Mobile).

Đây là nội dung nổi bật nhất trong Đề án tái cấu trúc vừa được Tập đoàn này trình lên Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, VNPT cũng đề nghị hợp nhất một loạt các công ty thành viên chủ lực khác, gồm: Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN) hợp nhất với Công ty Viễn thông quốc tế (VTI), Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) hợp nhất với Công ty Phần mềm & Truyền thông (VASC).

Cũng theo đề án mới, VNPT đề nghị sau năm 2015 mới cổ phần hóa toàn bộ Tập đoàn cùng các công ty chủ lực.

Có thể thấy, với việc hợp nhất này, VNPT sẽ quy tụ được nhiều nguồn lực phân tán trước đây và hình thành nên ba đơn vị thành viên rất mạnh về mạng đường trục, viễn thông di động, phần mềm và Internet.

Lý giải về việc việc hợp nhất hai mạng di động, VNPT cho biết, 5 năm qua, MobiFone đóng góp khoảng 40% doanh thu, trên 60% tổng lợi nhuận của Tập đoàn. Do vậy, VNPT đề nghị Chính phủ không cổ phần hóa MobiFone để tạo điều kiện hoạt động của VNPT được ổn định, đủ nguồn lực cần thiết cho quá trình đổi mới, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, VNPT và người lao động.

Mới đây nhất, VNPT cũng đã lên phương án và báo cáo với Lãnh đạo Bộ TT&TT về việc tách Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) độc lập hoàn toàn khỏi VNPT. Chủ trương này về cơ bản đã được thống nhất và không được đề cập tới trong Đề án tái cơ cấu của VNPT.

Lê Nguyên

Tin nổi bật