Ban hành danh mục 5 DN viễn thông Nhà nước nắm cổ phần chi phối

Hạ tầng mạng viễn thông Việt Nam đã phát triển mạnh trong 10 năm qua (Ảnh minh họa)

(ICTPress) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 55/2011/QĐ-TTg ban hành Danh mục các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần trên 50% vốn điều lệ hoặc có phần vốn góp trên 50% vốn điều lệ.

Theo Quyết định này, Nhà nước sẽ nắm cổ phần, vốn góp chi phối đối với 5 doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng, bao gồm: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel); Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (Vishipel); Tổng công ty Viễn thông Toàn cầu (Gtel); và Công ty cổ phần Viễn thông Đông Dương (Indochina Telecom).

Căn cứ tình hình cụ thể của từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các doanh nghiệp thuộc Danh mục này.

Quyết định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2011.

HH

Tin nổi bật