Singapore thành lập Hiệp hội khoa học dữ liệu đáp ứng các phát triển quốc gia

(ICTPress) - Quỹ nghiên cứu quốc gia (NRF) của Singapore sẽ thành lập một Hiệp hội khoa học dữ liệu Singapore, một Hiệp hội nhằm tăng cường sức mạnh về khoa học và phân tích dữ liệu.

Hiệp hội bao gồm Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Singapore (NUS), Trường Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Trường Đại học quản lý Singapore (SMU) và Cơ quan Khoa học, Công nghệ và nghiên cứu (A*STAR).

Hiệp hội sẽ củng cố nghiên cứu hợp tác giữa các viện đào tạo sau đại học, các viện nghiên cứu và ngành R&D khoa học dữ liệu, với mục tiêu thúc đẩy sự công nhận của ngành về khoa học và các công nghệ phân tích dữ liệu mới nhất để giải quyết các thách thức của thế giới thực. Tổ chức này cũng sẽ đào tạo các nhân tài có khả năng khoa học dữ liệu của Singapore.

Hiệp hội sẽ hỗ trợ ngành xác định và hình thành các công bố các vấn đề về khoa học dữ liệu, điều phối hợp tác các công ty với các đối tác R&D tiềm năng, và tổ chức các sự kiện và hội thảo về lĩnh vực này, để thúc đẩy sự công nhận và thương mại hóa các công nghệ khoa học dữ liệu.

Các công ty trong 6 lĩnh vực (tài chính, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ, sản xuất, logistics và vận tải) sẽ được mời tham gia. Thông qua Hiệp hội, các công ty sẽ có thể tiếp cận các công nghệ và kinh nghiệm về khoa học dữ liệu mới nhất từ giới học thuật, sở hữu trí tuệ được công chúng tài trợ để phát triển các sản phẩm và các dịch vụ mới, hoặc sáng tạo các giải pháp đáp ứng các thách thức thị trường hiện nay.

Dữ liệu đã được xác định là một nhân tố tăng trưởng cấp số nhân cho Singapore. Trong khu vực, hơn 50% các trung tâm dữ liệu của Đông Nam Á đặt tại Singapore. Khả năng phân tích dữ liệu phức hợp và dự báo các mối quan hệ sẽ xây dựng dựa trên các điểm mạnh hiện nay của Singapore, sáng tạo các giải pháp thúc đẩy dữ liệu làm cải thiện cuộc sống của công dân hoặc xây dựng các sản phẩm và các dịch vụ đáp ứng thị trường khu vực và toàn cầu.

“Hiệp hội Khoa học Dữ liệu của Singapore sẽ xây dựng sự cộng tác R&D công - tư bằng cách thúc đẩy hợp tác giữa các bên, các tổ chức nhà nước, các nhà khoa học và các công ty dữ liệu trong hệ sinh thái khoa học dữ liệu để hiện thực hóa sáng tạo từ tri thức được hình thành bởi các nỗ lực nghiên cứu của chúng ta. Thông qua Hiệp hội chúng ta có thể sáng tạo các giải pháp phù hợp trực tiếp để đáp ứng các nhu cầu của ngành hoặc giải quyết các thách thức quốc gia”, Giáo sư Low Teck Seng, Giám đốc Quỹ NRF cho biết.

QM (Theo eGov Innovation)

Tin nổi bật