Thông tin phản ánh của báo chí đóng vai trò rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TP Hồ Chí Minh

Thời gian qua, phản ánh của báo chí đi vào nhiều lĩnh vực, nhất là phản ánh về công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thậm chí sai phạm của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Chiều 28/2, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy Ban kiểm tra Thành ủy Thành phố tổ chức Tọa đàm “Tiếp thu phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông góp phần thực hiện có hiệu quả Quy định số 1374- QĐ/TU của Ban thường vụ Thành ủy”.

Quy định số 1374-QĐ/TU, ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước” tại Thành phố là cách làm sáng tạo của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, qua tổng hợp kết quả thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU cho thấy thông tin phản ánh từ cơ quan báo chí rất nhiều.

Kết quả xử lý thông tin, phản ánh và xử lý kỷ luật toàn thành phố đã tiếp nhận hơn 9.000 thông tin, trong đó thông tin từ báo chí chiếm hơn 12%.

Qua xử lý thông tin phản ánh của báo chí, các cấp ủy đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế cho phù hợp với thực tiễn. Qua đó cho thấy, thông tin phản ánh hằng ngày của báo chí đóng vai trò rất quan trọng, trực tiếp đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Công tác tuyên truyền Quy định số 1374-QĐ/TU luôn được các cơ quan báo chí thành phố quan tâm, có nhiều phương pháp thực hiện tốt, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp ủy, tổ chức đảng và đến đông đảo cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân.

Phản ánh của báo chí đi vào nhiều lĩnh vực, nhất là phản ánh về công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thậm chí sai phạm của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ. Qua phản ánh thông tin, các cơ quan báo chí góp phần đề xuất các giải pháp để các cơ quan ra quy chế phối hợp kịp thời, hạn chế khuyết điểm.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã trình bày tham luận, phát biểu ý kiến tập trung những nội dung: Tính cấp thiết và ý nghĩa thực tiễn việc ban hành Quy định số 1374-QĐ/TU; việc phát huy Quy định số 1374-QĐ/TU ở vai trò giám sát và tiếng nói của cử tri; của các cơ quan dân cử; của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, của báo chí; vai trò, sự đóng góp của cơ quan báo chí, truyền thông góp phần thực hiện có hiệu quả Quy định số 1374-QĐ/TU trong thời gian qua...

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cấp ủy, chính quyền tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò của báo chí trong đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cơ quan báo chí thường xuyên quán triệt đầy đủ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhất là về ý nghĩa, nội dung và hiệu quả của việc thực hiện Quy định số 1374 đến cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên tại đơn vị; tăng cường xây dựng các chuyên trang, chuyên mục hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với những tin bài về công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, mỗi bài báo phải là một công cụ tăng cường nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, truyền cảm hứng để nhân dân tích cực tham gia, chia sẻ những khó khăn, thách thức trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn mới...

https://nhandan.vn/thong-tin-phan-anh-cua-bao-chi-dong-vai-tro-rat-quan-trong-trong-cong-tac-lanh-dao-chi-dao-cua-tp-ho-chi-minh-post740891.html

Tin nổi bật