Syndicate content

Life & English

Houston Museum District provides unparalleled opportunities for education, inspiration and recreation...

Thanksgiving day is a national holiday celebrated in the United States, Canada and many countries.

The style of this museum is very different…

It was very special feeling when I saw the picture of Abraham Lincoln and the colourful handmade blanket…

(ICTPess) - Cuộc thi năm nay có 16.000 thí sinh tham dự, tăng gấp đôi lượng thí sinh năm trước.

(ICTPress) - Việt Nam cần có ngân sách hỗ trợ tác giả người Việt và dịch sách Việt Nam ra tiếng nước ngoài, tham gia vào Hội sách thế giới để quảng bá sách Việt Nam.

(ICTPress) - Điểm số TOEFL Junior được Bộ GD&ĐT công nhận là một tiêu chuẩn đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào của học sinh THCS và THPT.

(ICTPress) - Học bổng cho các dành cho các chương trình Thạc sỹ tại Thụy Điển bắt đầu từ mùa thu năm 2016 đã được Viện Thụy Điển công bố cho năm 2016.